MENY

UiS bekymret over høy strykprosent i matematikk blant lærerstudenter

Universitetet i Stavanger setter i verk flere tiltak etter at 57 prosent av kandidatene som gikk opp til eksamen i matematikk for grunnskolelærere strøk.

I alt 91 studenter møtte til eksamen i Matematikk 1 emne 2 på grunnskolelærerutdanningen for 1. -7. trinn. 51 strøk og bare 40 stod.

- Vi tar dette svært alvorlig og ser nå på hele undervisningsopplegget i faget. Vi vil blant annet undersøke om undervisningsmetodene kan tilpasses bedre, sier Jorunn Melberg, prodekan for undervisning ved Det humanistiske fakultetet ved UiS.

Mestring                                                                                                                                                                                                          Melberg sier det kan være mange årsaker til den høye strykprosenten.

- Vi vil nå bruke tid på å finne årsakene. Studentevalueringen kan tyde på at en del av studentene har arbeidet for lite med faget, men det er klart flere årsaker til dette dårlige resultatet. Derfor snur vi nå hver stein. Samtidig arbeider vi for å finne gode tiltak som kan hindre at dette skjer igjen. I matematikk, som i alle fag, er det viktig at studentene tidlig i kurset opplever at det løsner slik at de får kjent på gleden ved å mestre faget. sier hun.

Tiltak                                                                                                                                                                                                                      Ett av tiltakene som vurderes, er nettstøttet undervisning. Andre mulige tiltak er regneverksted, et frivillig tilbud hvor faglærer er tilgjengelig for studentene utenom ordinær undervisning, og seminararbeid hvor studentene for eksempel forbereder og presenterer fagstoff for hverandre.

Dette semesteret har det vært tilbud om kollokvier ledet av studenter fra Det teknisk naturvitenskapelige fakultetet. Melberg understreker at det er viktig med slike tiltak som kan gjøre det lettere for studentene å komme inn i en jevn og god arbeidsrytme tidlig.

Studiepoeng                                                                                                                                                                                        Lærerstudentene skal gjennom 30 studiepoeng matematikk første året av utdanningen. De 30 studiepoengene er fordelt på to kurs, Matematikk 1, emne 1 i høstsemesteret og Matematikk 1, emne 2 i vårsemesteret. På matematikkeksamenen i høstsemesteret var det 25 prosent stryk.