MENY

UiS-besøk fra Arkangelsk

Institutt for petroleumsteknologi, UiS, har hatt et delegasjonsbesøk fra Arkangelsk State Technical University (ASTU) . Besøket er et ledd i et samarbeidsprosjekt mellom UiS og ASTU som inngår i Norges forskningsråds Russlandsprogram

Det var i 2007 at Universitetet i Stavanger ved Institutt for petroleumsteknologi ble tildelt tre millioner kroner fra Senter for internasjonalisering og høyere utdanning (SIU) til et samarbeidsprosjekt med Det tekniske universitetet i Arkhangelsk (ASTU) i perioden 2007-2011, som en del av regjeringens ”Russia-program”.

– I programmet inngår opptrening og oppgradering av russiske professorer og studieprogram, samt oppbyggong av laboratorier som er knyttet til offshore- og petroleumsteknologi, sier administrativ leder Terje Frøiland ved Institutt for petroleumsteknologi.

– Det innebærer at de russiske professorene spesielt skal se på våre studieprogrammer og undervisningsmetoder med særlig vekt på hvordan laboratoriekurs er integrert i de ulike studieemnene.

Det er i denne forbindelse at en ASTU-delegasjon på seks professorer har vært på et tre dagers besøk på Institutt for petroleumsteknologi.

Undervisning og laboratorier

- Dette er først og fremst et besøk for å se nærmere på hvordan undervisningen i petroleumsfagene på UiS er organisert og også få et innblikk i laboratorieforholdene både for studenter og forskere, sier professor Alexander N. Vikharev som ledet delegasjonen fra ASTU.

- Det er spesielt nyttig for oss fordi vi i øyeblikket ikke har laboratoriefasiliteter på ASTU. Nå får vi et innblikk i utstyr som er aktuelt for oppbyggingen av egne laboratorier.

- Vi har også vært til stede i undervisningen og har registrert at det er større valgmuligheter for norske studenter enn det vi er vant til i Arkhangelsk. Vi har større grad av obligatoriske fag og mindre valgfrihet, mens det på UiS er et mer tverrfaglig opplegg og større grad av valgfag. Foreleserne står også friere og kan legge om undervisningen i takt med utviklingen i petroleumsvirksomheten.

- Vi er imponert over hvordan forholdene er lagt til rette for både undervisning og laboratorier og ikke minst de arealene som UiS disponerer.

Samarbeidsmøter

I løpet av de tre dagene besøket varte har ASTU-delegasjonen besøkt IRIS og hatt samarbeidsmøter med UiS-professorene som underviser i kurs som inngår i et program for petroleums- og offshoreteknologi i Arkhangelsk, og i tillegg hatt møter med ledelsen på IPT og IKM. Dette er en russisk spesialistutdanning som ligger et sted mellom bachelor- og masternivå og gir grunnlag for opptak til to-årig masterstudium i petroleumsteknologi på UiS.

De første ASTU-studentene startet høsten 2008 på to-årig masterstudium i petroleumsteknologi. Dette ASTU-programmet ble startet høsten 2006 med deltakelse fra IPT og IKM på UiS, som et oppdrag for StatoilHydro.

Oppdraget består i at forelesere fra UiS underviser i åtte studieemner i løpet av de to siste årene i det femårige spesialistprogrammet på ASTU. Dette er nå gjort for to årskull. De russiske professorene har overtatt ansvaret for de åtte kursene for tredje årskull som startet høsten 2008, med UiS-professorene som supervisere.

- Vi har satt stor pris på måten vi er tatt i mot av Institutt for petroleumsteknologi og vil spesielt takke instituttleder Svein M. Skjæveland, administrativ leder Terje Frøiland og førstekonsulent Anne-Karin Sivle Pettersen for organiseringen av oppholdet, sier Alexander N. Vikharev fra ASTU.

Det er lagt opp til at russiske professorer vil få flere anledninger til å oppholde seg ved UiS. Prosjektleder Svein M. Skjæveland og prosjektkoordinator Terje Frøiland og eventuelt andre fra UiS vil besøke ASTU minst en gang årlig i forbindelse med samarbeidet mellom de to universitetene. Et siktemål er at dette skal resultere i et felles forskningsprosjekt mellom ASTU, UiS og IRIS om økt oljeutvinning i Barentshavet.