MENY

UiS-bidrag i ny bok om Bjørnson

Instituttleder Marie Smith-Solbakken ved Universitetet i Stavanger har skrevet om kvinnesak og John Stuart Mill i en ny bok om Bjørnstjerne Bjørnson.

Boken ”Ingen sak for liten, ingen sak for stor” gis ut i Bjørnsonåret 2010, som markerer at det er 100 år siden dikteren og samfunnsdebattanten Bjørnstjerne Bjørnsons døde. Bak utgivelsen står forlaget Hertervig Akademisk i Stavanger og Maihaugen på Lillehammer. Forskningsleder Hans-Jørgen Wallin Weihe ved Maihaugen er en av bokas to redaktører. Han har tidligere vært ansatt ved UiS, men er fortsatt involvert i forskningsprosjekter ved universitetet, blant annet gjennom programområdet Memory Studies.

Kvinnesak
Marie Smith-Solbakken, instituttleder ved Institutt for kultur- og språkvitenskap, har sammen med Hans Jørgen Wallin-Weihe skrevet kapittelet Kvinnesak, John Stuart Mill og Bjørnstjerne Bjørnson. Her diskuteres Bjørnsons liv og diktning i forhold til kvinnesak, verkene til John Stuart Mill (1806-1873) og kvinnefrigjøringens plass i datidens Norden.

Utvidet perspektiv
Målet med den nye Bjørnson-boka er å gi et utvidet perspektiv om hans arbeid, liv og engasjement. I bokomtalen står det at Bjørnstjerne Bjørnson ruvet som menneske, forfatter og samfunnsdebattant. Han var aktiv i en lang rekke land og mente noe om det meste i sin tid. Boken inkluderer forfatterskapet, men fokuset er samfunnsdebattanten og hans internasjonale engasjement og betydning. Bjørnson levde i en tid med store forandringer: emigrasjon, urbanisering, sterk selvstendighetstrang, demokratibevegelser, likestillingskamp, imperialistiske stormakter og en rivende teknisk og vitenskapelig utvikling. Koblet opp mot dette, fantes det også en sterk utvikling på det kulturelle og kunstneriske området. Bjørnson var en sammenbindende kraft på tvers av det meste.