MENY

UiS bidrar til å åpne romvindu for norske bedrifter

Universitetet i Stavanger er én av flere aktører som har vært involvert i prosjektet «Space Transfer», som gjennom en 18 måneders avtale med European Space Agency, skal gi norske bedrifter mulighet til å samarbeide om teknologioverføring av romteknologi.

Illustrasjonsfoto Space Transfer-prosjekt.

Illustrasjonsfoto Space Transfer-projekt. Foto: Prekubator TTO og Space & Energy

Prosjektet, som ledes av Prekubator TTO i Stavanger, har som mål å styrke norsk industri gjennom overføring av teknologi mellom romindustri og annen industri. Dette omfatter teknologioverføring til både romindustrien (spin-in) og andre industrier (spin-out).

«Avtalen med ESA vil åpne nye markeds- og forretningsmuligheter for næringslivet, enten gjennom å koble romfartsteknologi til bedriftenes produkter, eller gjennom å videreutvikle sine egne produkter- og tjenester til også å bli brukt innen romfart», sier administrerende direktør i Prekubator TTO, Anne Cathrin Østebø.

Romteknologi kjennetegnes av at den er tilpasset det vanskelige miljøet i verdensrommet og er grundig verifisert gjennom teknologikvalifiseringer.

«Erfaringer med spin-out fra Europa viser svært god lønnsomhet for bedrifter som tar i bruk romteknologi i sine produkter og tjenester, som også kan bidra til å løse vanskelige teknologiutfordringer», uttaler Fredrik Fjellså som er prosjektleder i Prekubator TTO.

Spin-in av teknologi til romfart kan øke konkurransekraften til bedrifter fordi teknologien oppnår et kvalitetsstempel som kan åpne for nye markedsmuligheter. Dette skaper unike muligheter for norsk næringsliv og kan bidra til økt lønnsomhet.

Et eksempel på bruk av romteknologi er en potetchipsprodusent som sikret seg bruksrett til ESA-teknologi opprinnelig brukt til gassblanding i rakettmotorer. I dag anvendes dette til å regulere atmosfæren i chipsposer for sprøere og mer holdbar potetchips.

Space Transfer oppfordrer bedrifter til å vurdere sine teknologier og teknologibehov, og undersøke om romfartsteknologi kan bidra til innovative løsninger og nye markedsmuligheter. Prosjektet inviterer interesserte bedrifter til å ta kontakt og søke mer informasjon på http://www.spacetransfer.no