MENY

UiS blir partner i nytt Erasmus Mundus-program

Universitetet i Stavangers masterprogram i migrasjon er blitt godkjent av EU-kommisjonen som Erasmus Mundus-program.

Erasmus Mundus er EUs prestisjeprogram for fellesgrader på master- og doktorgradsnivå. EU gir ca tre millioner euro, ca 24 millioner kroner, til UiS og samarbeidspartnerne over fem år. Dette var maksimal utteling i forhold til søknaden. For å bli godkjent kreves studieprogrammer av svært høy kvalitet.

I EUs vurdering av søknaden heter det at det nye masterprogrammet vil bli lagt merke til i utlandet. Programmet bygger på masteren i migrasjon som UiS for tiden koordinerer på vegne av et europeisk konsortium. På initiativ fra Universitetet i Oldenburg har tre afrikanske universiteter sluttet seg til.

Gode jobbmuligheter
- Med denne godkjenningen vil det nye programmet tiltrekke seg de beste studentene, også
internasjonalt. Når studentene fullfører, vil de være attraktive på arbeidsmarkedet for offentlige og private organer som jobber med migrasjonsutfordringer, forsikrer førsteamanuensis ved Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk.

Masterprogrammet, som har 30 studieplasser, er et samarbeid mellom UiS og følgende universiteter: Koordinator Universitetet i Oldenburg, Tyskland, Universitetet i Stavanger, Norge, Universitetet i Nova Gorica, Slovenia, Universitet i Sør-Bohemia, Tsjekkia, Ahfad University for Women, Sudan, Makerere University og Mbarara University of Science & Technology i Uganda.

Studiet spesialiserer seg på migrasjon, integrering og interkulturelle relasjoner. Aktuelle arbeidsgivere for uteksaminerte studenter kan være internasjonale organisasjoner, offentlige tenketanker, forskerstillinger og privat næringsliv.

Sikrer kvalitet
Som regel må man søke flere ganger før status blir innvilget, men søknaden vår fikk gjennomslag på første. Slike satsinger er også en del av UiS’ strategiplan for 2020 og i tråd med nasjonale, utdanningspolitiske føringer.

- Bak søknaden ligger et målrettet arbeid med pensumutvikling og nettverksbygging gjennom nesten ti år. Nå får vi ro til å satse videre på kvalitet i utdanningen og langsiktig forskning uten å måtte søke om tilfeldige midler. Det at vi nå får delta i et europeisk-afrikansk konsortium, betyr mye for fagmiljøet vårt. I det afrikanske konsortiet skal vi blant annet samarbeide med kvinneuniversitetet i Sudan, sier Daatland.

Toppuniversiteter
Han fremhever at Erasmus Mundus-godkjenningen er et resultat av godt samarbeid mellom fagmiljøet og Utdanningsavdelingen ved UiS.

Rådgiver i Utdanningsavdelingen ved UiS har deltatt i søknadsprosessen. Også hun vektlegger at partnerstatus i et Erasmus Mundus-program er et meget anerkjent kvalitetsstempel.

- Dette er EU's prestisjeprogram som tiltrekker seg toppuniversiteter. Det er derfor gledelig at vi skjærer gjennom ved første forsøk og får et av de 29 godkjente programmene blant 181 søkere. Det vil vise seg å ha en svært positiv virkning både på institusjonell internasjonalisering og rekruttering av de beste studenter fra tredjeland. Vi håper at dette programmet kan være et forgangseksempel som kan motivere andre fagmiljøer med høye ambisjoner ved UiS, sier Frøiland.