MENY

UiS Debatt: Forsvinner dannelsen ut av utdanningen?

Universitetet i Stavanger, Folken og Stavanger Aftenblad inviterer til debatt om utdanning og dannelse 21. mai kl. 18 i Studentersamfunnet Folken.

Universitetet i Stavanger er et godt eksempel på et universitet som må hanskes med spenningen mellom utdanning og dannelse i hverdagen. UiS har sterk tradisjon for profesjonsrettede utdanninger. Men med universitetsstatus følger det et behov for disiplinfag og den mer klassiske dannelsesreisen et opphold ved et universitet skal være.

Hvordan skal man løse denne balansegangen? Og hvilken plass skal universitetet ha i samfunnet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt? Hva trenger samfunnet av UiS?

Har vi plass til dannelse på UiS?
Fremtidsutsiktene viser at vi samfunnet har sterkt behov for arbeidskraft innen helse og sosial-sektoren, og teknologiutfordringene øker behovet for ingeniører. Skal vi masseprodusere sykepleiere og ingeniører? Hva skjer med dannelsesperspektivet da? Etikk og moral ligger i dag inne i alle utdanninger, er det dannelse nok? Hva skal UiS være i fremtiden?

Dette er spørsmål som blir tatt opp på Folken 21. mai.

Hovedinnlegg ved tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister, Tora Aasland og spesialrådgiver i Kommunenes sentralforbund, Therese Sivertsen. Kommentar ved blant andre fylkestingspolitiker Daniel Haug Nystad.

Debatten blir ledet av Stavanger Aftenblad.