MENY

UiS Debatt: Hvordan vil 22/7 påvirke vår fremtid på godt og vondt?

Universitetet i Stavanger inviterer til 22. juli-debatt med en anderledes innfallsvinkel. Hva vil fremtidens historiebøker skrive om terrorangrepet, og hvordan vil hendelsene 22. juli forme vår fremtid? Velkommen til debatt på Folken 26. april!

Debatten finner sted på studentersamfunnet Folken, fra kl. 19.00 til 20.30, torsdag 26. april.

Programområdet Memory Studies ved UiS har ansvar for debatten, og har forsøkt å belyse den fra forskjellige innfallsvinkler.

- 22. juli, som 11. september, har i dag blitt ”prosthetic memory”, det vil si et minne som, på grunn av moderne teknologier, digital massemedia og massekultur, har fått en kollektiv betydning og mening på tvers av landsgrenser. Derfor ønsker vi med denne debatten å fokusere på hvordan hendelsen påvirker vår samtid og hvordan den skal og bør påvirke vår fremtid, på godt og vondt, sier leder for programområdet, Alexandre Dessingué.

Hovedinnlegg:

"Om at lära sig att leva med bomberna."
Mats Fridlund er førsteamanuensis i vitenskapsteori ved Göteborgs universitet, forsker i sikkerhetsteori ved Københavns universitet. Han forsker om terrorismens politiske og kulturelle teknikkhistorie og han arbeider med to bokprosjekt om terrorismens fremvekst og globalisering i slutten av 1800-tallet samt om hvordan mennesker har levd med ulike former av terror i 1900-tallet.
Mats Fridlund holder åpent foredrag om terrorismens historie på UiS dagen før debatten.

    "22/7 mediadekning: Hva nå?"
  Aslak Bonde har historie hovedfag fra Universitetet i Oslo og en Mastergrad i journalistikk fra School of Journalism ved Columbia University i New York. Han har vært journalist i både Aftenposten og NRK og skriver hver uke politiske analyser i Morgenbladet. Han skriver også med jevne mellomrom om norsk politikk i Kommunal Rapport, Forum, Energi og AnalysNorden (nett-tjeneste i regi av Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd).

Kommentarer:

May-Brith Ohman Nielsen er professor i historie ved Universitetet i Agder og professor i historiedidaktikk ved Karlstad Universitet. Hun har blant annet arbeidet med ideologi, høyreekstremisme og nazisme og fascistiske tenkemåter. Blant hennes siste arbeider er en studie av den norske skolens læreplaner i lys av 22. juli.

Arshad Mubarak Ali er masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo og Ap-politiker. Han har vært bystyrerepresentant i Stavanger (2007-2011) og er fast skribent for Stavanger Aftenblad. Han er en av de overlevende fra Utøya-angrepet.

Ketil Knutsen er førsteamanuensis i historie og historiedidaktikk og er knyttet til programområdet for Minnestudier på Universitetet i Stavanger. Han har sitt spesialfelt innenfor politisk bruk av historie i moderne Europa og skolens historieformidling. Han kommer ut med bok om historiebruk til høsten sammen med professor i historiedidaktikk Jan Bjarne Bøe.

Debatten blir ledet av Line Noer Borrevik, journalist i Stavanger Aftenblad.

UiS Debatt er et samarbeid mellom UiS, Stavanger Aftenblad og Folken.