MENY

UiS del av ekspertisesenter for mat

Matnæringen i Rogaland får status som Norwegian Center of Expertise innen Culinology. Tildelingen innebærer en årlig finansiering på rundt ti millioner kroner. UiS er en sentral aktør.

24 aktører utgjør partnerskapet bak senteret. Blant disse er store bedrifter, Universitetet i Stavanger og andre forsknings- og utviklingsaktører, Stavangerregionen Næringsutvikling, Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling.

- Etableringen av senteret vil få stor betydning for det strategiske arbeidet for økt innovasjon og nyskaping innen matnæringen. Det vil utgjør en viktig del av innholdet i Måltidets Hus som nå bygges på Universitetsområdet, sier direktør Andreas Kvame i Marine Harvest.

Molekylær gastronomi
UiS er en sentral aktør i partnerskapet bak NCE Culinology og vil særlig bidra med kunnskap og metoder knyttet til biologisk kjemi.

Dette vil være sentralt for utviklingen av fagområdet molekylær gastronomi, som omhandler den kjemiske forståelsen av hva som skjer under tilberedning av mat. Slik kunnskap er viktig for å kunne industrialisere produktideer utviklet i kjøkkenskala.

NCE culinology vil i stor grad videreutvikle fagmiljøene ved UiS innenfor den matfaglige satsingen. Det vil også være rom for studier i markedsforståelse og måltidsopplevelse.

Temaleder for mat, Helge Bergslien, er kontaktperson for UiS.

Tiårig program
Det nasjonale NCE-programmet (Norwegian Centre of Expertise) er et tiårig program som henvender seg til næringsklynger med klare ambisjoner, strategier og et stort potensial for videre vekst.

NCE-programmet administreres av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA, og er underlagt Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.