MENY

UiS-delegasjon på ESREL-konferansen i Praha

Ein stor UiS-delegasjon var nyleg i Praha på den internasjonale European Safety and Reliability Association-konferansen. UiS var representert med 11 av 60 norske deltakarar og var den største norske delegasjonen.

Det var totalt 350 deltakarar. I 2007 var UiS arrangør for konferansen som då samla 450 deltakarar. ESREL er ein av de viktigaste konferansane innan sikkerheit.

- Dette er ein konferanse som gjev nyttig påfyll, seier professor Terje Aven, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging. Det gjev oss høve til å byggja nettverk og vera del av eit viktig fagleg miljø.

- Det er òg ein konferanse som gjev nye impulsar på det faglege området og som kan resultera i nye prosjekt, seier Terje Aven.

På konferansen blei det lagt frem 600 artiklar. 340 artiklar blei godkjende. Det ble òg skipa til  fleire sesjonar og workshops med representasjon frå UiS.

- Dette er spesielt ein god anledning for våre doktorgradsstudentar til å presentera arbeider som kan bli utgangspunkt for faglege diskusjonar, sier Terje Aven.

Les meir om konferansen

Tekst: Egil Rugland