MENY

UiS deleier i MUSIT

UiS blir deleier i MUSIT, universitetsmuseenes IT-organisasjon, fra 01.08.09. Universitetsmuseene i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen har helt siden 1990-tallet samarbeidet om å utvikle felles databaser og datasystemer for sine samlinger.

Dette både for å kunne forvalte dem på en bedre måte og for å øke tilgjengeligheten for forvaltere, studenter, forskere og allmennheten. I 2007 ble arbeidet omorganisert og universitetene opprettet MUSIT hvor de fire universitetene har inngått som deleiere. Det arbeides nå målrettet og aktivt for å tilgjengeliggjøre samlingene innen en rekke fagområder som arkeologi, botanikk, etnografi, numismatikk, zoologi etc. Les mer på MUSIT sine hjemmesider.

Da Arkeologisk museum fram til 01.01.09 har vært underlagt et annet departement enn universitetsmuseene, har en ikke tatt del i dette felles utviklingsarbeidet. Fra årsskiftet har vi imidlertid møtt som observatører i styret, koordineringsgruppe og i ulike faggrupper. Etter henvendelse fra Universitetet i Stavanger, vedtok styret i MUSIT 16.06.09 å ta opp Arkeologisk museum som fullt medlem fra 01.08.09. Et arbeid står nå foran oss for å konvertere vårt materiale (i første omgang gjenstandsdatabasen og fotoarkivet/databasen) over i MUSIT sine systemer, men ser fram til å kunne tilgjengeliggjøre rogalandsmaterialet for forskning og formidling i disse felles basene.