MENY

UiS deltar i NOMA-prosjekt i petroleumsutdanning

Institutt for petroleumsteknologi (IPT), UiS, er med på et NOMA-prosjekt (Norad's Programme for Master Studies) for oppbygging av petroleumsutdanning i Bangladesh og Mozambique sammen med NTNU.

Prosjektet er tildelt NOK 6 millioner for 2007-2010. Det vil bli søkt om videre støtte fra oljeindustrien og andre kilder.

NOMA-styret fordelte 19.12.2006 nærmere NOK 86 millioner til 17 bi- og multi-laterale mastergradsprogrammer i land i Sør. Alle programmene har en norsk partner og i alt åtte norske institusjoner deltar.

 Prosjektet er rettet mot oppbygging og styrking av petroleumsutdanningen ved Bangladesh University of Engineering and Technology, og ved University of Mozambique. Studenter fra disse stedene vil oppholde seg dels i Norge og dels i hjemlandet under M.Sc.-studiene.

 I forbindelse med prosjektet vil totalt åtte studenter fra universitetene i Bangladesh og Mozambik ta første semester på UiS med oppstart høsten 2007 med åtte nye høsten 2008.

 Tre studenter fra Bangladesh vil deretter fortsette på UiS for å fullføre det to-årige masterstudiet.

 Instituttleder Svein M Skjæveland viser til at dette er det første internasjonale prosjekt hvor NTNU og UiS står sammen som et norsk landslag for utvikling av oljeutdanning for velferd i Sør.