MENY

UiS er tildelt Diploma Supplement Label fra EU-kommisjonen

Universitetet i Stavanger var en av de fire institusjonene i Norge som i 2010 ble tildelt Diploma Supplement Label fra EU-kommisjonen. Det kan gjøre det enklere for UiS-utdannede å få jobb og videreutdanning i Europa.

EU-kommisjonen tildeler Diploma Supplement Label som en honorær utmerkelse til institusjoner som oppfyller kriteriene knyttet til bruk av Diploma Supplement. Dermed kan alle studenter som fullfører en gradsstudie ved UiS, motta et vitnemål, en karakterutskrift og et Diploma Supplement som er godkjent av EU.

Beskriver kvalifikasjonene på engelsk
Diploma Supplement er et vedlegg til vitnemålet. Dette utstedes på engelsk og gir en beskrivelse av studieprogrammet og graden studenten har oppnådd.

– Meningen er at dette tillegget til vitnemålet skal gi en utfyllende beskrivelse av kvalifikasjonene som kandidaten har. Hensikten er å gjøre det lettere for studentene å søke jobber på tvers av landegrensene i Europa. Med denne godkjenningen fra EU kan UiS-studentene være sikre på at beskrivelsen som UiS gir av kvalifikasjonene følger en mal som arbeidsmarkedet og andre utdanningsinstitusjoner i EU forstår, sier Bjarte Hoem, rådgiver i Utdanningsavdelingen ved UiS.

Europeisk standardisering
Det er Kunnskapsdepartementet som oppfordrer institusjonene til å søke om godkjenning av kriteriene for å få flest mulig utdanningsinstitusjoner til å skilte med Diploma Supplement Label.

Det var i alt 18 søker fra Norge i denne runden. Kun fire institusjoner fikk innvilget EUs etikett. Etter to tildelingsrunder har i alt 9 norske og totalt 110 europeiske institusjoner fått tildelt Diploma Supplement Label.

De norske institusjonene er:

  • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
  • Høgskolen i Bodø
  • Høgskolen Stord-Haugesund
  • Høgskolen i Østfold
  • Norges Musikkhøgskole
  • Universitetet i Agder
  • Universitetet i Bergen
  • Universitetet for miljø- og biovitenskap
  • Universitetet i Stavanger

Økt mobilitet
– Dette er en del av EUs mål om å øke mobiliteten av arbeidskraft og utdanning i Europa. Fra og med våren 2001 innførte Norge lovbestemt automatisk utstedelse av Diploma Supplement til alle som får vitnemål for fullført utdanning. Med godkjennelsen av vår søknad om å kunne tilby Diploma Supplement Label, viser UiS at vi tar standardiseringen og internasjonaliseringen på alvor, sier
Bjarte Hoem.

Les mer.