MENY

UiS får 3,5 millioner til naturgassteknologi

Shell, Lyse og Statoil gir Universitetet i Stavanger en gave på 3,5 millioner kroner. Pengene skal gå til utstyr for forskning og utdanning innen naturgassteknologi.

Andreas Lunde fra Norske Shell overrakte pengegaven til Universitetet i Stavanger torsdag 13. desember.

– Denne gaven er et generøst og fremtidsrettet bidrag som gjør UiS’ forskning og undervisning innen naturgass unik, sier instituttleder Hans Borge ved Institutt for petroleumsteknologi (IPT).

– Den kompetansen som i fremtiden vil være tilgjengelig som følge av gaven og arbeidet med naturgass generelt, vil øke sannsynligheten for at industri, næringsliv og andre aktører kan nyttiggjøre og foredle naturgass i regionen, sier Borge.

Ny mastergrad
Midlene bidrar blant annet til at UiS etablerer et nytt internasjonalt mastergradsstudium i naturgassteknologi med oppstart høsten 2014. Professor Jann Rune Ursin ved IPT er gassgruppens talsperson og har tatt initiativ til det nye utdanningstilbudet.

– Teknologi knyttet til produksjon, transport og salg av gass har allerede vært en del av vår undervisnings- og forskningsportefølje. Gass blir viktigere for Norge i fremtiden og dermed også viktigere for våre aktiviteter ved IPT, sier Ursin.

Helhetlig satsing på naturgass
Pengegaven gir ytterligere finansiell styrke til universitetets helhetlige satsing på naturgassteknologi. I fjor fikk UiS seks millioner til et gaveprofessorat i gassteknologi fra Sparebank1 SR-Bank.

27. august i år inngikk Norske Shell, UiS og IRIS en femårsavtale om å gjenoppta aktiviteten ved Risavika Gas Centre. Senteret i Tananger er en arena for innovasjon og forskning på miljøvennlig gassproduksjon, og blir en viktig ressurs i universitetets satsing på naturgass.

Andreas Lunde, kommunikasjonssjef i Norske Shell, Hans Borge, instituttleder ved Institutt for petroleumsteknologi og professor Jann Rune Ursin ved samme institutt.

Fra venstre: Andreas Lunde, kommunikasjonssjef i Norske Shell, Hans Borge, instituttleder ved Institutt for petroleumsteknologi og professor Jann Rune Ursin ved samme institutt.