MENY

UiS får alt innen lærerutdanning

Universitetet i Stavanger får begge de to nye grunnskolelærerutdanningene som skal erstatte dagens allmennlærerutdanning fra høsten 2010.

Dagens allmennlærerutdanning erstattes av en utdanning fra første til syvende trinn og en fra femte til tiende trinn. UiS søkte i sommer Kunnskapsdepartementet om å få tilby begge utdanningene og har nå fått grønt lys.

- Dette er vi glade for. Vi ser frem til å kunne fokusere mer på å utdanne lærere og vi tror resultatet vil bli lærere med mer tyngde og faglig didaktisk bevissthet, sier dekan Tor Hauken ved Det humanistiske fakultet, som også tror at høyere kompetansekrav for lærere i ungdomsskolen vil ha en positiv effekt.

Samarbeid
Grunnskolelærerutdanningene får en regional organisering. UiS inngår i Region Sørvestlandet sammen med Universitetet i Agder (UiA) og Høgskolen i Telemark (HiTe).

Foreløpig er det fra KDs side planlagt å tilby om lag 2640 studieplasser i hele landet. Det er lagt opp til at 60 prosent av studiekapasiteten skal gå til første til syvende trinn og 40 prosent til femte til tiende trinn. UiS ønsker å tilby 135 studieplasser totalt til begge utdanningene med en 60/40 prosents fordeling.

De nye utdanningene gir muligheten til å videreutvikle samarbeidet med Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark. Det vil bli samarbeidet om studietilbudet i tredje og fjerde studieår, men også om internasjonalisering. Andre felles satsingsområder er nettbasert og nettstøttet undervisning, praksis og skolenær forskning og kompetanseutvikling innen undervisning og læring. UiS ligger allerede langt fremme i å tilby digitale læremidler, blant annet gjennom iTunesU, der det legges ut forelesninger og studiemateriell.

Rogaland trenger lærere
- Det gode samarbeidet i søknadsprosessen mellom UiS og de to andre institusjonene har lagt forholdene til rette for en god start til neste høst, forsikrer Hauken.

Prorektor Egil Gabrielsen forteller at det ligger en spennende prosess med mye aktivitet bak de nye utdanningene. Han peker på at skolene i Rogaland har et stort rekrutteringsbehov.

- For å møte fremtidens behov trengs det over 300 lærere i grunnskolen årlig her i fylket, mens UiS i dag utdanner rundt 130 lærere. Jeg håper grunnskolelærerutdanningene og vårt nye lektorprogram skaper enda større interesse for læreryrket blant studiesøkerne, sier han.

Mer informasjon:
Sekretariat for ny lærarutdanning