MENY

UiS får bachelor i statsvitenskap

20 opptaksplasser står klare til framtidige statsvitere fra høsten 2011. Under gårsdagens styremøte ved UiS ble det vedtatt å opprette en bachelorutdanning i statsvitenskap.

- Det nye studiet skal dekke den store bredden i faget og romme både de politiske prosessene og organiseringen av offentlig forvaltning, sier Hilmar Rommetvedt, professor II i statsvitenskap ved Institutt for medie- kultur og samfunnsfag ved UiS og forskningsleder ved IRIS.

Rommetvedt har fått hovedansvaret for studiet, som han skal lede sammen med statsviter Svein Tuastad ved institutt for sosialfag ved UiS.

- I statsvitenskapen studerer vi hvordan samfunnet er organisert og politikken virker, hvordan maktforholdene er, og hvordan politiske beslutninger påvirkes. Sentrale temaer er makt og demokrati, internasjonal politikk, politiske ideologier, verdier og konfliktlinjer, og forvaltningens organisering og virkemåte, lokalt, nasjonalt og globalt, forteller Rommetvedt.

Mange yrker
- Statsviterer arbeider innenfor et bredt spekter av yrker. Mange arbeider i lokal forvaltning eller statlige etater, andre i frivillige organisasjoner, undervisningssektoren eller innenfor journalistikk og formidling. Noen søker seg til diplomatiet og internasjonale organisasjoner, mens andre bruker kunnskapen sin i næringslivet. Noen blir forskere, sier Rommetvedt.

Bachelor i statsvitenskap vil kvalifisere til å søke opptak i Master i endringsledelse og Master i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger, og til å søke om studieplass ved Master i statsvitenskap ved andre universiteter.

- Studiet passer for folk som er interessert i politikk og samfunnsspørsmål, sier Rommetvedt.

Tettere bånd
Forskningslederen ved IRIS tror også det nye studiet vil gi en tettere kobling mellom det solide statsvitermiljøet som har bygget seg opp på IRIS og tidligere Rogalandsforskning gjennom mange år – og statsvitermiljøet ved UiS.

- Vi har lenge forsket på statsvitenskap i Stavanger. Nå vil vi også satse på undervisning, sier han og legger til at det samtidig er behov for flere statsvitere i Norge.

- Dagens samfunn er gjennomsyra av politikk, samtidig som den offentlige sektoren er stor. Alt er ikke politikk, men det kan være politikk i alt. Også i næringslivet er det behov for en bedre forståelse av politikkens virkemåte, sier Rommetvedt.

Les mer i styresak 128/10
Les også styresak 124/09