MENY

UiS får forskerskole

Gode nyheter for stipendiater og Ph.D.-studenter som vil drive utanningsforskning: Universitetet i Stavanger blir en del av Nasjonal forskerskole for utdanningsvitenskap.

Forskningsrådet har bevilget 24 millioner kroner til prosjektet, som er et samarbeid mellom alle de norske universitetene.

– Å være en del av en Nasjonal forskerskole vil gjøre det mulig å tilby flere forskningskurs og gi enda bedre forskeropplæring. Det vil hjelpe doktorgradsstipendiater å bli bedre forskere, både når det gjelder metode og innhold, sier Elaine Munthe. Sammen med Ragnar Thygesen har hun representert UiS i samarbeidet med søknaden, som har vært ledet av Universitetet i Oslo.

Prosjektene med nasjonale forskerskoler ble utlyst i sommer. Forskningsrådet planlegger å bruke 776 millioner kroner på fem ulike områder i løpet av åtte år. Nå foreligger resultatene av søknadsprosessen.

Norges handelshøyskole har fått ansvaret for retningen "Business Economics and Administration", Universitetet i Bergen skal gi forskeropplæring innen "Climate Dynamics", NTNU tar seg av "Medisinsk bildedannelse" og Universitetet i Tromsø oppretter forskerskole innen "Structural Biology". Universitetet i Oslo er altså vertsinstitusjon for forskerskolen i utdanningsvitenskap.

– Det er spesielt gledelig at utdanning klarte å få gjennomslag for sin søknad. Det er et stort behov for å styrke utdanningsforskning i Norge, og det at alle universitetene har samlet seg om denne søknaden viser også at vi vil ta et felles løft for å få det til, sier Munthe.


Mer informasjon:
Forskningsrådets artikkel om saken