MENY

UiS får pris for internasjonalisering

Universitetet i Stavanger får heder av Diku for sitt europeiske utdanningssamarbeid. Etableringen av det nye utdanningskonseptet ECIU University er blant årsakene til prisen.

Bilde av smilende prisvinnere med diplom Det var stor stas da UiS mottok diplomet for Årets Erasmusinstitusjon fra DikU. Fra venstre: Solvor Sleveland, Magdalena Brekke, Bente Dale, Astrid Birgitte Eggen, Jan Morten Øien, Vidar Pedersen (avdelingsdirektør Diku), Joachim Børlie (StoR), Celine Nygaard og Bjarte Hoem.

- Dette er utrolig stas. Det viser at det er jobbet godt over mange år med det internasjonale arbeidet ved UiS, sier prorektor for utdanning, Astrid Birgitte Eggen

Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som har kåret UiS til Årets Erasmus-institusjon 2019. Navnet henviser til Erasmus+ som er EUs utdanningsprogram.

I sin begrunnelse sier Diku blant annet:

«Ikke bare har UiS fått innvilget prestisjefylte Europeiske universitet i året som har gått; de har også fått innvilget en kunnskapsallianse; begge deler er høyt konkurranseutsatte tiltak med lav tildelingsrate. I 2019 har de også fått innvilget et kapasitetsbyggingsprosjekt, og de deltar bra i strategiske partnerskap og fellesgrader. Selv om de ikke har den største veksten i mobilitetstall i forhold til fjoråret, har de over en periode på tre år doblet antall utreisende studenter på europeisk mobilitet, og har god deltakelse i global mobilitet.»

"Årets store nyvinning"

Diku sier at det var flere gode kandidater til årets pris. Flere institusjoner har fått innvilget store, prestisjefylte sentraliserte prosjekter, og har gode mobilitetstall å vise til. 

«Det er likevel vanskelig å se bort ifra årets store nyvinning – Europeiske universitet der Erasmus+ programmet er et redskap for å utvikle fremtidens universitet,» sier Diku i sin begrunnelse.

ECIU University

I sommer fikk UiS tilslag i EU-kommisjonen om å bli et såkalt European University. Dette var en felles søknad fra det europeiske konsortiet for innovative universiteter, ECIU, hvor UiS er det norske medlemmet. Nyskapingen kalles ECIU University og hadde nylig sitt offisielle avspark i Barcelona.

De neste tre årene skal UiS og 10 andre europeiske universiteter sammen teste ut et nytt utdanningskonsept, hvor forskere og de lærende skal samarbeide med offentlige og private virksomheter for å løse reelle samfunnsutfordringer.

Pilotprosjektet er en del av Erasmus+ og ECIU University har utveksling på tvers av Europa som en integrert del av undervisningen.

Om prisen

Årets Erasmus-institusjon skal gi anerkjennelse til en høyere utdanningsinstitusjonen i Norge som kan vise til ekstra gode resultater innenfor Erasmus+programmet over tid, og i året som er gått. Det vektlegges at det har skjedd en positiv utvikling.

Prisen er et gavekort fra Kilroy på 5.000 kr. Vinneren blir oppfordret til å la gavekortet komme studentene til gode – ved å lage en mobilitetskampanje, konkurranse eller på annet vis. Årets Erasmus-institusjon deles i år ut for 5. gang. 

I vurderingen av hvilken institusjon som går av med prisen har Diku lagt til grunn følgende kriterier:

  • Årets Erasmusinstitusjon skal ha bredde i deltakelse: 
  • Delta aktivt i flere av tiltakene i Erasmus+: mobilitet i og utenfor Europa, strategiske partnerskap og sentraliserte tiltak
  • Positiv progresjon og utvikling
  • Strategisk forankring og synergier
  • Satsing på nye, underbrukte områder (ref. sentraliserte tiltak). Andel søknader/innvilgede prosjekt innen sentraliserte tiltak (kapasitetsbygging, kunnskapsallianser, Jean Monnet, fellesgrader, sektorallianser, KA3 Politikkutvikling). 

Relaterte saker:

Video: Derfor satser UiS på Erasmus+ og internasjonalisering i utdanningene

Les mer om ECIU University

Tekst: Anja Jasinski Kandal-Wright og Leiv Gunnar Lie
Foto: Diku / Anja Jasinski Kandal-Wright