MENY

UiS får utviklingsavtale med KD

Kunnskapsdepartementet vil i 2016 starte en prosess med utviklingsavtaler mellom departementet og fem utvalgte institusjoner. En av disse er UiS. De fire andre er høgskolene i Sørøst-Norge og Østfold samt UiO og NTNU.

De utvalgte institusjonene vil få mer informasjon om utviklingsavtalene med sikte på at avtalene skal inngå i tildelingsbrevene i 2017. Etter det UiS Nettavis erfarer, er intensjonen at avtalen skal inneholde mål KD og institusjonen er blitt enige om. Målene skal være i tråd med sektormålene og gjenspeile overordnede prioriteringer for utvikling av institusjonen de neste 3-4 årene. For de utvalgte institusjonene vil etatsstyringsmøtene i 2016 bli brukt til en dialog om målene i avtalen etter at institusjonene på forhånd har spilt inn forslag til mål. I første omgang vil det ikke bli knyttet midler til avtalene.

KD ønsker at utviklingsavtalene skal bidra til tydeligere institusjonsprofiler og en bedre arbeidsdeling i sektoren. KD har også planer om en tilsvarende prosess med resten av sektoren i 2017 etter en vurderingen av neste års prosess med de fem utvalgte institusjonene.

 

Arne Rettedals hus

UiS er én av fem utvalgte institusjoner som får utviklingsavtale med KD.