MENY

UiS feiret ni år

Tirsdag 29. oktober er det nøyaktig ni år siden etableringen av Norges femte universitet ble vedtatt av Kongen i statsråd. Universitetet i Stavanger feiret dagen med promosjon av doktorer, utdeling av priser, taler og underholdning.

31 nye doktorer i 2013.

31 nye doktorer ble gjort ære på i en høytidelig seremoni. Av disse var 19 fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, 7 fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet og 5 fra Det humanistiske fakultet.

Årsfestens hovedtaler, Helen Dannetun, er rektor ved Linkøpings universitet og styreleder i ECIU, hvor UiS også er medlem. Hun la spesielt merke til den store andelen internasjonale doktorgradsstudenter som ble uteksaminert.

– Internasjonalisering er en forutsetning for et kritisk og kreativt forskningsmiljø, fastslo hun.

Høydepunkter fra det niende året
Hennes rektorkollega ved UiS, Marit Boyesen, pekte også på gode internasjonale relasjoner som en av universitetets sterkeste sider. Boyesen oppsummerte året som har gått ved å trekke fram noen høydepunkter:

Et universitet på vei inn i ungdomsårene
StOr-leder Håkon Ohren holdt en tale om hans visjoner for UiS i årene fremover. Han erklærte at UiS som ungt universitet har passert barneårene og er på vei inn i ungdomsårene, en tid hvor man skal utfordre etablerte sannheter.

– Vi må være innovative, ikke bare i forskning, men også i utdanning, sier Ohren.

Under årsfesten ble det utdelt to priser.

Lyses forskningspris ble utdelt for 12. gang og gikk til forskerteamet Merete Vadla Madland og Aksel Hiorth. Se egen sak.

Læringsmiljøprisen
Læringsmiljøprisen ble utdelt for åttende gang og gikk til professor Jan Bjøranger, kunstnerisk leder for ensemblet 1B1 ved Institutt for musikk og dans. Bjøranger holdt ikke noen lang takketale, men benyttet istedenfor anledningen til å fremføre Edvard Griegs Preludium fra Holbergsuiten, til stormende applaus fra salen.

Elisabeth Fiskå var konferansier under årsfesten, og musikkinnslag jazzgruppen Entourage fra Institutt for musikk og dans stod for underholdningsinnslag.

Foto av Jan Bjøranger.

Jan Bjøranger tok til fiolinen da han skulle holde takketale.