MENY

UiS-forsker til CAS

For første gang har en UiS-forsker blitt invitert til Senter for grunnforskning (Centre for Advanced Study, CAS) i Oslo for et forskningsopphold. Historiker Eva Jakobsson er invitert til CAS for å forske på vannets historie.

– Det er en ære å bli invitert til Senter for grunnforskning (CAS) i Oslo. Jeg opplever dette som et kremoppdrag. Jeg får jobbe med det som ligger mitt hjerte nærmest, nemlig vann. Jeg får samarbeide med internasjonale forskere og får anledning til å bare forske i et halvt år, forteller Jakobsson som nå har en leilighet og et arbeidssted med et internasjonalt forskerfellesskap som venter på henne i Oslo til våren.

Vannets rolle
Hvert år blir utvalgte fremragene forskere i naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora fra Norge invitert til Senter for grunnforskning i Oslo (CAS) for å lede en gruppe som skal drive grunnforskning på et høyt nivå. For det akademiske året 2008/2009 er tre grupper invitert, hvorav en av gruppene forsker på temaet: ”Understanding the Role of Water in Development and History”. Det er professor Terje Tvedt ved Universitetet i Bergen som er leder for denne forskningsgruppa som til sammen teller ni forskere. Én av dem er UiS-forskeren Eva Jakobsson.

Terje Tvedt er professor og forskningsleder ved Senter for utviklingsstudier ved Universitetet i Bergen. Han har blant annet forsket på Nilens rolle i Afrika og vært programleder og skrev manus til fjernsynsserien En reise i vannets historie.

– Det er blitt forsket og skrevet mye om jordbrukshistorie, skogbrukshistorie og gruvehistorie, men vann- og vannkrafthistorien er det få historikere som har skrevet om før, forteller Jakobsson som selv har forsket på industrialisering av elver og vannkraftutbygging. Nå skal hun forske på vannlandskapet i det tidlig industrialiserte Skandinavia, og sammenligne hvordan Norge og Sverige brukte vannkraft på 1700- og 1800-tallet likt og ulikt.

Vann og samfunnssikkerhet
– Det er mange konflikter som dreier seg om vann. Mange steder i verden har det vært – og er det stadig – en kamp om vannet. I Skandinavia har vi hatt det motsatte problemet: Her har mye dreid seg om å bli kvitt vannet. Folk har laget grøftesystemer og tappet vann fra innsjøer i hundrevis av år. For mye vann og flomkatastrofer har vært et sikkerhetsproblem opp gjennom historien, forteller Jakobsson som til daglig jobber som forsker i samfunnssikkerhet ved Institutt for medie-, kultur- og samfunn ved UiS.

– UiS har vært veldig imøtekommende til at jeg kan ta vårsemesteret ved CAS i Oslo. Dette blir mer miljøhistorie enn teknisk historie, som jeg har som hovedfelt ved samfunnssikkerhetsmiljøet her ved UiS. Men som vannforsker får jeg økt min kompetanse, forteller historikeren.

UiS med for første gang
Tidligere rektor ved UiS, professor Ivar Langen, sitter i styret for Senter for grunnforskning i Oslo.
– Dette er en fjær i hatten for Eva Jakobsson som forsker, sier Langen som påpeker at det er første gangen at UiS er representert i en forskergruppe ved CAS.

– UiS har en samarbeidsavtale med CAS som betyr at forskere fra UiS kan søke om å etablere og lede en forskergruppe ved CAS. Dersom en forsker får en invitasjon fra CAS om å lede en forskergruppe, vil hun eller han få et friår fra UiS for et forskningsopphold ved senteret. Dette er en unik mulighet til å konsentrere seg om forskning i ett år, og en flott anledning til å velge ut og samarbeide med internasjonale forskere innen sitt felt.

UiS jobber for å få fram aktuelle kandidater til å lede forskningsgrupper. Langen legger vekt på de unike mulighetene man har dersom man får et tilbud om å lede en gruppe. Blant annet betaler CAS kostnadene knyttet til de utenlandske forskerne.

– CAS` mål er å styrke norsk grunnforskning og tverrvitenskapelig forskning generelt. Og de enkeltuniversitetene som lykkes med en invitasjon, vil få styrket både forskningen og det internasjonale samarbeidet innenfor et område, sier Langen.

Tekst: Karen Anne Okstad