MENY

UiS fortsetter å øke i forskning

Universitetet i Stavanger øker stadig antall publiseringspoeng, fra 464 poeng i 2009 til 481 poeng i 2010.

UiS fortsetter den gode utviklingen innen forskning. Statistikk fra DBH (Database for statistikk om høgre utdanning) viser at antallet publiseringspoeng i 2010 var på 480,6 mot 464,4 i fjor. Dett er en økning på 3,5 prosent.

– Pilen har pekt oppover de siste årene for forskningspublisering. I fjor var økningen på hele 35 prosent. Dette skyldes dyktige forskere og målrettet satsning på forskning. Det er gledelig at UiS med dette viser at vi kan holde et høyt nivå over flere år, sier rektor Aslaug Mikkelsen.

Hun minner om hva disse tallene egentlig vitner om.

– Forskning dreier seg om å komme fram til ny kunnskap og ny viten. Det handler også om å utvikle nye metoder og praktiske løsninger som samfunnet har behov for. Det er veldig givende å se at UiS gjennom gode forskningstall er med på å utvikle forskningsfronten og med dét også innfrir vår samfunnskontrakt.

Publiseringstallene fordeler seg på de ulike fakultetene noenlunde likt året før, hvor Det samfunnsvitenskapelige fakultet har størst prosentvis økning fra 2009 til 2010 på 6 prosent.

Publiseringspoeng for UiS og de enkelte fakultetene:

  UiS TN HF SV AM STAB
2010 480,6  210,4 120,8  131,5  16,5 1,5
2009 464,4  202,5 120,4 123,9  17,1  
2008 343,8 151,3 98,2  86,3  8,1 0  

 Kilde: Database for statistikk for høgre utdanning

(TN= Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, HF= Det humanistiske fakultet, SV= Det samfunnsvitenskapelige fakultet, AM= Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger)

Aven nok en gang på topp
Ikke overraskende er Terje Aven den forskeren ved UiS som har publisert mest – både i antall poeng og publikasjoner. Professoren hører til ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Han og instituttet har toppet listene på UiS de siste årene.

Nummer to på listen er også en gjenganger. Kjell Hausken har holdt en solid andreplass de siste årene. Hausken er professor ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag (IMKS) på Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Forskere med flest publiseringspoeng ved UiS:

Navn Inst./Fak. Poeng Publikasjoner
Terje Aven IØRP/TN 35,8 37
Kjell Hausken IMKS/SV 19,36 24
Petter Osmundsen IØRP/TN 7,5 14
P. Jayantha Liyanage IKM/TN 6 13
Reggie Davidrajuh IDE/TN 5,8 9
Elin Marie Thuen SAF/HF 5,75 2
Viggo Pettersen IMD/HF 5,5 2
Elna Siv Kristoffersen AM 5,5 2
Sebastian Rehnman IH/SV 5,5 4
Lotte Selsing AM 5 1
John Roscoe IKS/HF 5 1
Sverre Moe IS/SV 5 1
Nils Olav Østrem IAS/HF 5 1
Tore Markeset IKM/TN 4,9 10
Frank Asche IØRP/TN 4,5 10
 Malcom Kelland IMN/TN 4,35 5
 Ove Njå IØRP/TN 4,2 8
 Alejandro Escalona IP/TN  4 9

Kilde: Database for statistikk for høgre utdanning

5 på topp – institutter med flest publiseringspoeng ved UiS:

Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, TN 86,2
 
Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag, SV 50,7
Institutt for kultur- og språkvitenskap, HF 44,1
Institutt for helsefag, SV 43,2
Institutt for matematikk og naturvitenskap, TN 41,8

Kilde: Database for statistikk for høgre utdanning

Se tallene direkte fra DBH.