MENY

UiS godt representert på toppmøte

Statsminister Erna Solberg invitere mandag til toppmøte om lese- og skrivevansker. UiS var godt representert på møtet der hensikten var å samle innspill til en ny og bedre politikk på området.

Oddny Judith Solheim ved UiS deltok på toppmøte om lese- og skrivevansker. Oddny Judith Solheim deltok på toppmøte om lese- og skrivevansker. Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS

– Min hjerne er ikke som alle andre, spøkte statsminister Erna Solberg (H), da hun inviterte til toppmøte om lese- og skrivevansker mandag. Solberg har lenge vært åpen om sine utfordringer som dyslektiker og innledet møtet med å beskrive hvordan hun har lært at hennes hjerne ikke reproduserer ord som bilder, men som lyder, skriver NTB.

Invitert til toppmøte
Mandag var et trettitalls forskere, fagpersoner og eksperter på området samt kjendiser og elever med skrive- og lesevansker invitert til en rundebordskonferanse i regjeringens representasjonsbolig. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) deltok også. Konferansen markerte startskuddet på regjeringens nye leserstrategi som legges fram til neste år.

Av representanter fra UiS deltok senterleder Åse Kari Hansen Wagner og førsteamanuensis Oddny Judith Solheim fra Lesesenteret, Dekan Elaine Munthe ved Det humanistiske fakultet samt den ferske doktoren Siri Kalvig som disputerte forrige mandag. Sistnevnte representerte gruppen av dyslektiktere som man kan si å ha lyktes i stor grad tross diagnosen. Solheim fra Lesesenteret er prosjektleder for Lesesenterets nye prosjekt «På sporet», og en av fire personer som holdt et kort innlegg under møtet.

– Alle som begynner på skolen, skal lære seg å lese og skrive. Men noen strever med å huske og lære bokstavene. Forskjellene vokser fort, og det er vanskelig å ta dem igjen. Å komme godt i gang har stor betydning. Andelen av elever med vansker og omfanget av vanskene kan reduseres med tidlige og gode tiltak. I Norge har vi hatt en tendens til å vente og se. Mange lærere synes det er vanskelig å vite hva de skal gjøre, sa Solheim under sitt innlegg.

Ny lesestrategi
Statsministerens hensikt med konferansen var å få innspill til regjeringens nye lesestrategi. Solberg var klar på at lese- og skrivevansker er en betydelig utfordring. Undersøkelser viser at opp mot 20 prosent av elevene i skolen strever med å lese og skrive. Mandag 24. november fikk hun de første innspillene til hvordan man bedre kan fange opp og ivareta elever og barn og unge med slike utfordringer.

– Det er ganske alvorlig når man anslår at så mange som én av fem elever har lese- og skrivevansker, spesielt når vi vet at det kan stå i veien for videre utdanning og jobb. Nå setter vi i gang arbeidet med å lage en lesestrategi, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding fra statsministerens kontor.

Tidlig innsats er viktig
Utdanningsdirektoratet får i oppdrag å lede arbeidet med den nye lesestrategien som skal gjelde i perioden fra 2015 til 2019.

– Tidlig innsats er viktig, og derfor vil vi vektlegge lesing og skriving på de første trinnene i barneskolen. Vi vil også vektlegge gutter og minoritetsspråklige spesielt. På toppmøtet har vi fått mange gode innspill som vi tar med oss inn i arbeidet med strategien, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i pressemeldingen.

Regjeringen har også startet arbeidet med en stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. OECD-undersøkelsen PIAAC viser at 400 000 voksne nordmenn (16-65 år) har svake ferdigheter i lesing og tallforståelse.