MENY

UiS gransker plagiatsak

Forskningsetisk utvalg ved UiS slår fast at en vitenskapelig ansatt har plagiert arbeidet til en av sine studenter. Et eksternt utvalg skal nå granske saken.

Det er en forsker ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet som blir satt under gransking. Han har brukt vesentlige deler av en masteroppgave til en tidligere UiS-student, som han var veileder for, i en av sine egne vitenskapelige publikasjoner.

Studenten ble ikke kreditert som medforfatter eller opphavsperson i artikkelen, som ble presentert på en internasjonal konferanse i fjor.

Grovt brudd
Plagiat er å bruke andres arbeid som om det var ens eget. I den akademiske verden regnes dette som et grovt brudd på grunnleggende forskningsetiske normer.

Det var den tidligere studenten selv som tok opp saken med UiS. Klagen ble først behandlet av fakultetet og så oversendt Forskningsetisk utvalg, som er et rådgivende organ for ledelsen ved UiS. Dette er i tråd med universitetets prosedyrer for slike saker.

Utvalget, som behandlet saken på et møte onsdag 8. februar, konkluderte med at forskeren har begått plagiat, og at dette er et klart brudd på det forskningsetiske regelverket.

Eksterne sakkyndige
Nå skal et eksternt granskningsutvalg komme til bunns i saken.

– Dette er en meget alvorlig sak, sier forskningsdirektør Helge Ole Bergesen.

– Det foreligger ett tilfelle av plagiering og det er begrunnet mistanke om flere tilfeller begått av samme person. Det er viktig at vi får uavhengig sakkyndige til å vurdere dette, både av hensyn til studentene som er berørt, den faglig ansatte og ansvaret universitetet har i forhold til regelverket, sier Bergesen.

Styresak
– Alle parter vil få anledning til å forklare seg for utvalget. Vi vil også kontakte det nasjonale utvalget for gransking av redelighet i forskning og koordinere arbeidet med dem, sier forskningsdirektøren.

Universitetsstyret vil få saken på sitt bord i et styremøte den 1. mars.