MENY

UiS i klynge for tunnelsikkerhet

Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC) har fått støtte fra Innovasjon Norges Arena-program. Universitetet i Stavanger har en viktig rolle i samarbeidet.

Formålet med klyngen er å utvikle innovative og bærekraftige løsninger for bedre tunnelsikkerhet nasjonalt og internasjonalt.

Besøk nettsiden til NTSC

Klyngen består foreløpig av 69 medlemmer, hvorav 55 er bedrifter. Blant offentlige aktører finner vi Universitetssjukehuset i Stavanger, Høgskolen Stord/Haugesund, Rogaland brann og redning IKS og Universitetet i Stavanger.

UiS er representert ved sitt samfunnssikkerhetsmiljø.

Doktorgradsstudenter

Midler fra klyngen vil bli brukt til utviklingsaktiviteter innenfor tunnelsikkerhet. Dette vil igjen bidra til økt omstillingsevne, sikre eksisterende arbeidsplasser og skape nye.

Professor Ove Njå ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP) forteller at fem doktorgradsstudenter ved UiS vil delta i aktivitetene knyttet til Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO). 

– Klyngesamarbeidet ligger i kjernen av idegrunnlaget for senteret. Det skal være en møteplass mellom profesjoner, innovatører og akademia.

Fire klynger

NTSC er en av totalt fire klynger som nå får støtte som Arena-program eller Norwegian Centre of Expertise (NCE).

Les mer om tildelingen på Rogaland fylkeskommunes nettsider 

Tekst: Lars Gunnar Dahle 
 

Foto av tunnelåpning

UiS satser på tunnelsikkerhet (Foto: Wikimedia Commons)