MENY

UiS i sterk vekst

Universitetet i Stavanger har størst søkertall per studieplass, størst økning i nye studenter og størst økning av doktorgrader blant landets universiteter fra 2006 til 2007, viser en ny tilstandsrapport fra Kunnskapsdepartementet.

UiS er det universitetet i Norge som har den høyeste søkningen per studieplass. UiS har gjennomsnittlig 2,2 søkere per studieplass, mens Universitetet i Tromsø ligger på 1,2 søkere som er det laveste tallet blant universitetene.

Dette går fram av Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport om universitets- og høyskolesektoren som kom ut 9. april. Gjennomgangen viser at det foregår en positiv utvikling generelt i sektoren.

Størst økning av nye studenter
Rapporten viser også at Universitetet i Stavanger er i sterk vekst. Blant alle landets universitet har UiS den største økningen i nye studenter fra 2006 til 2007. UiS har økt med 9,6 prosent, mens Universitetet i Oslo har den største nedgangen på 5,6 prosent.

UiS har også en bra gjennomføringsgrad som ligger over gjennomsnittet, der 83,3 prosent av studentene fullfører studieplanen. Alle universitetene har hatt forbedringer i perioden 2005–2007 når det gjelder fullføring av høyere grad på normert tid.

Størst vekst i antall doktorgrader
Rapporten viser at UiS har hatt en sterk vekst i antall doktorgrader. UiS hadde 13 disputaser i 2006 og 18 disputaser i 2007. Dette utgjør en vekst på 39 prosent, noe som betyr at vi ligger på andre plass i landet, bare slått av Universitetet i Tromsø.

God på nyskaping
Siden 2004 har Universitetet i Stavanger økt sine studietilbud markant. Flere nye undervisningstilbud ved UiS vitner om at UiS er langt framme når det gjelder nyskaping. Kunnskapsdepartementet trekker UiS fram som et godt eksempel på nettopp dette.

Rapporten viser til ni UiS-eksempler på undervisningstiltak i nyskapingssammenheng, blant annet emnet Entreprenørskap i teknologibedrift knyttet til Masteren i industriell økonomi og Innovasjonsledelse knyttet til Masteren i økonomi og administrasjon.