MENY

UiS inviterer til innovasjonsuke

Siste uka i januar arrangeres flere konferanser knyttet til innovasjon i Stavanger. UiS er hoved- og medarrangør på konferansene og inviterer næringsliv, politikere og representanter fra offentlig sektor til å delta.

Deltakere i RUNIN Resultatene fra det store EU-prosjektet RUNIN, her representert ved forskerne fra flere europeiske universitet, skal presenteres under innovasjonsuka.

RUNIN meets Rogaland

Hvilken rolle spiller universiteter i regional utvikling og innovasjon? Det er det forsket på i det store EU-prosjektet RUNIN. Resultatene presenteres mandag 27. januar.

RUNIN har gitt 14 forskere fra UiS og seks andre universiteter i Europa muligheten til å forske på rollen universiteter spiller for regioners økonomiske vekst og innovasjonsevne.

Forskningsprosjektet startet i september 2016 og går nå mot slutten. Under seminaret vil resultatene fra prosjektet presenteres under tre hovedtemaer:

  • Universiteter og regional utvikling
  • UiS og næringslivet i Rogaland
  • Universiteter og smart spesialisering

Professor Rune Dahl Fitjar fra Handelshøgskolen ved UiS, som også er prorektor for innovasjon ved UiS, har hatt koordineringsansvar for RUNIN. Fitjar er blant dem som skal presentere resultatene, sammen med forskere fra Aalborg Universitet (Danmark), Universitat Autònoma de Barcelona (Spania), Linköpings universitet (Sverige), Universitetet i Twente (Nederland), Universidade de Aveiro (Portugal) og University of Lincoln (Storbritannia).

Seminaret finner sted på Arkivenes hus. Se program og meld deg på

Innovasjonsgeografi

UiS inviterer til konferansen Geography of Innovation 2020 fra 29. til 31. januar. GeoInno2020 er en stor internasjonal forskningskonferanse som i år vil trekke rundt 400 deltakere fra 35 land. Det blir levert rundt 350 presentasjoner av ny forskning i løpet av disse tre dagene. Konferansen har tidligere blitt holdt i Saint Etienne (2012), Utrecht (2014), Toulouse (2016) og i Barcelona (2018).

Konferansen er et forum for å diskutere forskning på geografiske sider ved innovasjon, for eksempel temaer som regional omstilling, innovasjonsnettverk, globale kunnskapsnettverk og innovasjonspolitikk. Konferansen samler internasjonalt ledende forskere fra en rekke fagfelt, som økonomisk geografi, økonomi, ledelse og statsvitenskap.

GeiInno2020 vil være av interesse for personer i virkemiddelapparatet eller andre deler av nærings- og innovasjonspolitikken både regionalt og nasjonalt, for å få tilgang til det ferskeste av forskningsbasert kunnskap. Det vil også bli avholdt en ‘OECD policy workshop’ som del av konferansen, hvor beslutningstakere regionalt og nasjonalt vil være involvert.

Konferansen finner sted på Clarion Hotel Energy Stavanger fra 29. til 31. januar 2020. Meld deg på innen 20. januar

NORSI

Norwegian Research School in Innovation (NORSI) holder sin årlige konferanse 27. til 28. januar på Clarion Hotel Energy. Et av hovedinnleggene holdes av Marte C.W. Solheim, UiS-forsker og leder for Senter for innovasjonsforskning ved UiS.

Les mer og meld deg på innen 13. januar.

PUBSIC

Konferansen Innovation in Public Services and Public Policy (PUBSIC) arrangeres 29. til 31. januar. PUBSIC er en viktig møteplass for forskere innen innovasjon i offentlig sektor. Konferansen har tidligere vært holdt i byer som Shanghai, Budapest og Milano.

Offentlig sektor har de siste årene blitt utsatt for økende krav om effektivisering av tjenester, organisering og arbeidsprosesser. Sammensatte utfordringer krever mer samarbeid på tvers av sektorer i tillegg til at vi i dag stiller større krav til offentlig tjenester. Dette er noen av årsakene til at innovasjon er satt på dagsorden i alle deler av offentlig sektor.

PUBSIC arrangeres av det nasjonale nettverket for innovasjon i offentlige tjenester, INNOFF; som ledes av UiS-forsker Ann Karin Tennås Holmen. Nettverket skal koble forskere og andre som er interessert i innovasjon i offentlige tjenester

Det er fortsatt mulig å melde seg på PUBSIC. Mer informasjon og påmelding

Tekst: Benedicte Pentz