MENY

- UiS kjennetegnes av vekst

Rektor Marit Boyesen framholdt vekst som et kjennetegn ved UiS da hun talte på årsfesten 29. oktober.

- Vi har flere masterprogram, flere studenter på alle nivå, flere professorer og mer forskning. Når det gjelder publisering ligger vi på nivå med NTNU med hensyn til publikasjonspoeng per vitenskapelig ansatt, og da ligger vi godt an i forhold til de vi ønsker å sammenlikne oss med, sa Boyesen.

- Styrket posisjon
UiS var det første norske universitetet som kvalifiserte seg til å bli universitet. Kravet var fire doktorgradsprogram godkjent av vitenskapelige komiteer, og et kvalitetssystem godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning, NOKUT.

- I dag har UiS 11 doktorgradsprogram, og gjennom stadig vekst i antall gjennomførte doktorgrader har vi styrket vår posisjon som universitet, sa rektor som også benyttet anledningen til å takke samarbeidspartnere, studenter, ansatte og fremsynte politikere i regionen for kloke beslutninger. Hun takket også Lyse, som deler ut Lyses forskningspris på hver årsfest. Les hele rektors tale her (pdf, 16 kb).

Festtale via vikar
En viktig del av forskningen skjer gjennom doktorgradsarbeidene, sa rektor og ga smaksprøver fra tre doktorgradsarbeid, ett fra hvert fakultet.

Snøkaos på Gardermoen sørget for at årets festtaler, professor Per Fugelli ved Universitetet i Oslo, ikke kunne være med på årsfesten. Fugellis tale ble i stedet lest av forskningsdirektør Helge Ole Bergesen. Ett av hovedpoengene i talen var at et godt universitet skal bringe samfunnet ut av fatning. Les hele Fugellis tale her (pdf, 16 kb).

Underholdningen ved årsfesten var ved Ensemble Bjergsted 1(EnB1) som har sitt utspring i Institutt for musikk og dans ved UiS. De fremførte «Preludium», «Air» og Rigaudon» fra Holberg-suiten av Edvard Grieg.

Nye doktorer
Nye doktorer fikk på årsfesten sine diplomer og fortjent applaus for vel gjennomført dyst: Anne Elisabeth Dahle, Magne Rogne, Pål Roland, Ingjerd Høien- Tengesdal, Henriette Thune, Helle A. Oltedal, Marit Alstveit, Elisabeth Lind Melbye, Nina Eirin Drange, Yuan Song, Henning Severson, Nikolett Sipöcz, Abbas Barabadi, Alf Reidar Nilsen, Jon Espen Skogdalen, Samindi Samarakoon, Reza Rostami Ravari, Amr Ramzy Abass Kataya, Birgit Vignes, Marivi N. Moen, Jon Tømmerås Selvik, Mari Mæland Nilsen, Marius Sikveland, Seyed Jafar Fathi, Karène Jacques Jensen, Sølvi Natland, Babak Jafarizadeh, Vahid Alipour Tabrizy, Lorents Reinås, Xiao Yu Ni, Satu Sinikka Oltedal, Seyed Farzad Shariatpanahi, Behzad Heidari Ahootapeh, Knut Erik Bang, Jorge Moreno-Trejo og Barbara Maria Wrobel.