MENY

UiS klar resultatvinner i statsbudsjettet for 2011

Universitetet i Stavanger øker mest i resultatbaserte inntekter på neste års statsbudsjett. Gode resultater fra undervisning og forskning gir ekstra inntekter på 23, 6 millioner kroner, en økning på 12,6 prosent. Universitetet i Bergen er på andre plass, med en økning på 7,7 prosent.

De gode tallene for UiS skyldes flere uteksaminerte studenter og rekord i nye doktorer og forskning ved UiS.

– Det er flott å se hvordan vårt harde og målrettede arbeid de siste årene nå bærer frukter. At vi øker mest til neste år, skyldes våre gode faglige resultater, sier rektor Aslaug Mikkelsen.

Økning i forskning
Inntektene fra produksjon av studiepoeng ved UiS er økt med 16 millioner kroner, kun slått av NTNU som økte med 20 millioner kroner.

Når det gjelder forskning, har UiS økt sine inntekter med 7,5 millioner kroner, eller 28 prosent. Universitetene i Bergen og Agder har også hatt gode økninger, Agder særlig på prosjekter fra EU og Forskningsrådet.

De fleste andre universiteter har hatt en liten økning, bortsett fra NTNU som går tilbake.

Egne resultater
På neste års statsbudsjett øker UiS-inntektene med 60 millioner kroner, eller 7 prosent. Bevilgningene i 2011 blir dermed totalt 921,6 millioner kroner. Realveksten, ut over lønns- og prisutvikling, blir på 3,9 prosent.

Realveksten skyldes i hovedsak UiS’ egne, gode resultater.

Totalbudsjett: 1,2 mrd
Ut over de statlige bevilgningene, regner UiS med å skaffe seg over 200 millioner kroner i eksterne inntekter. Totalbudsjettet for 2011 blir dermed på nærmere 1,2 milliarder kroner.

– De økte inntektene bør brukes til strategisk videreutvikling knyttet til vårt omstillingsprosjekt BOFU. U-en i BOFU står nettopp for utvikling, sier Mikkelsen.

Mer til lærerutdanning
Inkludert i neste års statsbudsjett er de nye studieplassene, som ble kjent i forrige uke. Av de 80 nye plassene, går 15 til grunnskolelærerutdanningen.

I statsbudsjettet varsles det at finansieringen av disse studentplassene skal bedres. I tillegg øker regjeringen belønningen som gis for ferdig uteksaminerte lærerstudenter.

Arkeologi
Arkeologisk museum sitt planlagte magasin- og formidlingsbygg er omtalt og inne på listen for prioriterte nybygg, noe museet er svært glad for. Arkitektkonkurranse for bygget er nå under forberedelse av Statsbygg.

Det er også satt av ekstra midler til sikring av samlingene ved universitetsmuseene i Norge.