MENY

UiS leder EU-prosjekt om sosial utjevning

En barnehageplass gir bedre muligheter til å lykkes senere i livet, mener fagfolk ved Universitetet i Stavanger. Nå leder de et EU-prosjekt som skal styrke førskoleutdanningen i Europa.

Prosjektgruppen består av ni partnere fra åtte land, og skal utvikle utdanningsmoduler for de europeiske førskoleutdanningene. Prosjektet TODDLER – Towards Opportunities for Disadvantaged and Diverse Learners on the Early-childhood Road har et budsjett på 2,5 millioner kroner og inngår i EUs program for livslang læring. Første samling fant sted i november 2010 i Santarem i Portugal.

Førstelektorene Elisabeth Ianke Mørkeseth og Monia Röthle ved Institutt for førskolelærerutdanning representerer UiS.

Det er førskolelærerutdanningene rettet mot de minste barna i barnehagen som nå står i fokus. De to peker på at det stadig blir større enighet om at barnehagen har stor betydning for barnets muligheter senere i livet.

EU anbefaler barnehage
- Tidlig innsats i gode barnehager kan være med å gi alle barn et bedre grunnlag for livslang læring enn det som er tilfelle i dag. Flere studier fra USA, Europa og vårt eget land viser at barn av foreldre med lav utdanning og lav inntekt har dårligere muligheter til å lykkes i utdanningsløpet og arbeidslivet. Norge strever, i likhet med andre europeiske land, med å realisere idealet om likeverdig utdanning uavhengig av familiebakgrunn. Formålet med dette europeiske prosjektet er å utvikle førskoleutdanningen slik at framtidens førskolelærere er bedre forberedt til å gi alle småbarn en reell sjanse til livslang læring, sier Röthle.

Prosjektet tar sikte på å utvikle barnehagens innhold når det gjelder aldersgruppen 18 til 36 måneder og vil utforske arbeidsmåter som kan fremme barns sosial-emosjonell utvikling samtidig som de styrker deres læring.

- EU går nå i bresjen med anbefalinger til sine medlemsland for hvordan de bør forholde seg til barnehagesystemet som en sosial velferdsordning. Det livslange perspektivet har hittil vært fraværende, fortsetter Röthle.

Röthle og Mørkeseth peker på at barnet tradisjonelt sett har blitt plassert i barnehagen fordi mor måtte jobbe, men dette er i endring i Europa. EU anbefaler nå den skandinaviske barnehagemodellen fordi den er gunstig for barn med utsatt hjemmemiljø og innvandrerbarn fra økonomisk ressurssvake familier.

- Men alle barn trenger selvsagt en god barnehage, legger Mørkeseth til.

Ser mot Norge
Mørkesth sier at andre land ser mot nord når de skal videreutvikle kompetansen i barnehagene.

- Vi merker at forskere i andre europeiske land er nysgjerrige på hvordan norske barnehager drives. I de skandinaviske landene er førskolelærerutdanningene rettet mot barn fra null år til skolestart, men dette er langt fra vanlig i resten av Europa. Ikke alle partnerlandene har førskolelærerutdanning for de som skal arbeide med barn under tre år. Belgia er blant de europeiske landene som kun tilbyr tre måneders fødselspermisjon og ingen offentlige tilbud før barnet er nærmere tre år. Fra tre år er det imidlertid gratis barnehage, sier hun.

Prosjektet vil undersøke hvordan språklæring kan bli styrket og da særlig for tospråklige barn. For dette formålet vil vi utvikle observasjonsmateriell for språk og interkulturell kommunikasjon. Dette skal prøves ut i de ulike landene. Videre skal vi samle inn eksempler på hvordan barnehagen kan fremme små barns trivsel og utvikling. Å finne gode modeller for hvordan en kan inspirere og involvere foreldrene i aktiviteter med barna vil også bli en del av prosjektet. Videre vil alle partnere legge opp til samlinger der førskolelærerstudenter kan få øvelse i å kombinere teori og praksis.

Minoritetsbarn
- Et viktig mål er å skape et bedre tilbud for minoritetsbarn, som er en risikogruppe i denne sammenhengen. Programmet vårt følger også opp regjeringens mål om at alle barn skal lykkes i skolen. De beste resultatene får vi når ser på barnas trivsel og læring i et helhetlig perspektiv, sier Röthle.

Mørkeseth følger opp:

- Alle barn fortjener samme muligheter i livet, uavhengig av hjemmebakgrunn. Målet for barnehagepolitikken i Norge og EU er sosial rettferdighet og utjevning. Vi ser at gode barnehager kan være en bidragsyter her, skyter hun inn.

Kurs og studiemateriell
Prosjektgruppen består av erfarne førskolelærerutdanninger fra ni land som er opptatt av å dele erfaringer, undersøke og utvikle ulike tilnærminger som kan støtte opp om småbarns læring i barnehage. Det vil bli utviklet studiemateriell basert på det utviklingsarbeide som hver partner gjennomfører.

Prosjektet vil resultere i to kurs basert på de metoder, prinsipper, materialer og eksempler som er blitt utviklet og utprøvd av partnerne. Dette dreier seg om et europeisk etterutdanningskurs for barnehageansatte som arbeider med barn under tre år. Dette vil bli tilbudt i EUs Comenius-kursdatabase. Det inngår også en kursmodul for førskolelærerstudenter som vil bli brukt som en integrert del av bachelorprogrammene ved de ulike partnerinstitusjoner.

UiS’ partnere i prosjektet er Syddansk Universitet, West University Of Timisoara (Romania), University College Arteveldehogeschool (Belgia), Kingston University (Storbritannia), University of Education Schwäbisch Gmünd (Tyskland), Intituto Politécnico de Santarém (Portugal), Universtat Ramon Llull (Spania) og Haute Ecole Libre Mosane (Belgia).

Les mer på www.toddlerineurope.eu