MENY

UiS med EURENSEAM

Senter for industriell teknologi og driftsledelse ved Universitetet i Stavanger har sammen med 16 andre universiteter i Europa dannet EURENSEAM (European Research Network on Strategic Engineering Asset Management).

Senter for industriell teknologi og driftsledelse (tidligere Senter for drift og vedlikehold) ved leder Jayantha Liyanage er sammen med Kari Komanen, VTT, Finland, (tilsvarende Sintef i Norge), initiativtakere og ledere av det EU-støttede nettverket.

- Hensikten med nettverket er å legge grunnen for et strategisk samarbeid på området industriell teknologi og driftsledelse i europeisk sammenheng, sier Jayantha Liyanage.

- Vi ønsker å lager konsepter innen industriell teknologi og etablere FoU-prosjekter på definerte satsingsområder og utvikle EU-prosjekter i samarbeid med utgangspunkt i nettverket. Kunnskap og kompetanseutvikling er også et viktig satsingsområde.

- Utveksling av forskere er enn viktig del av virksomheten, og det er meningen å utvikle prosjekter for å få økonomisk støtte av EU.

I november blir det arrangert en workshop i Aachen, Tyskland.

Foruten UiS og VTT er følgende institusjoner med:

Lappeeranta University of Technology, Finland, Luleå University of Technology

Linkøping University, Sverige, Växjø University, Sverige, Manchester University, UK.

KULeuven, Belgia, Sevilla University, Spania, Slovakia Zilina University, Slovakia

Aachen University, Tyskland, Milan University of Technology. Italia, Nancy University, Frankrike, Technical University of Delft, Nederland,  Innsbruck Universität, Østerrike.