MENY

UiS med i EU-prosjektet Perares

Institutt for sosialfag, med professor Elisabeth Willumsen i spissen, er partner i det europeiske forskningsprosjektet Perares. I prosjektet skal Willumsen forske på vold i nære relasjoner i tett samarbeid med praksisfeltet.

Perares (Public Engagement with Research And Research Engagement with Society) skal styrke samhandlingen mellom forskere og offentlige og frivillige organisasjoner blant annet gjennom et forskningstorg. 26 partnere fra 17 land er med. Vold i nære relasjoner er bare ett av mange tema det skal forskes på.

Debatter på tvers av landegrenser og dialog i lokalmiljøene er målet, og prosjektet skal ha en egen nettside for debatter. Det fireårige prosjektet har fått 2,7 millioner euro fra EU. Av disse har UiS fått 1,2 millioner kroner, tilsvarende omlag 147 000 euro.

Vold i nære relasjoner
– Vi skal både være med å danne et europeisk nettverk og forske i prosjektet. Vi skal blant annet sammenlikne hvilke tilbud som finnes til gravide kvinner som utsettes for vold i Norge, Belgia og England. Vi skal samarbeide med Krisesenteret lokalt om dette og Vrije Universiteit i Brussel og University of Cambridge, forteller Elisabeth Willumsen, som deltar sammen med Ingunn Studsrød fra Institutt for sosialfag.

Det er også engasjert to masterstudenter i prosjektet.

– Vi skal også se nærmere på praksisforskning, hvordan forskningsaktiviteter kan integreres i undervisning og praksis, sier Willumsen.

Queens University i Belfast skal ha lederansvaret for dette delprosjektet. I tillegg til UiS deltar Wageningen University, Vrije Universiteit, University College i Cork, Dublin Institute of Technology, University of Glamorgan og Stichting Dienst Landboutwkundig Onderzoek.

Strategi- og kommunikasjonsavdelingen ved UiS er også med i Perares. I denne delen av prosjektet skal det knyttes kontakt mellom forskere ved UiS og samfunnet for øvrig ved hjelp av nettdebatter.

Etterspørsel og svar
Ifølge Dr Henk Mulder ved University of Groningen, som er prosjektkoordinator fra the Science & Society Group i Perares, skal debattene i prosjektet føre til mange og varierte forskningsspørsmål, som skal utforskes videre gjennom forskernettverkene.

Denne måten å forske på skal ta form som en slags ”vitenskapsbutikk”, der forskerne svarer på etterspørselen i markedet gjennom spørsmål som kommer inn fra brukerorganisasjoner.

– Dette vil kunne gjøre det mer interessant for offentlige og frivillige organisasjoner å delta i debatten fordi de vil kunne få mer innflytelse på hva det skal forskes på, mener han.
 

I tillegg til UiS deltar:
Fra Nederland: University of Groningen, Wageningen University, the Agricultural Research Service Foundation, Wageningen
Fra Belgia: Free University of Brussels
Fra Tyskland: Wissenschaftsladen Bonn, Wissenschafts- und Technologie Transfer Zittau
Fra Storbritannia: Queen’s University Belfast, University of Cambridge, University of Glamorgan
Fra Irland: University College Cork, Dublin Institute of Technology, Dublin City University
Fra Frankrike: Fondation Sciences Citoyennes – Paris, University of Lyon, Association pour le développement d'une recherche citoyenne active – Grenoble
Fra Spania: Universitat Rovira I Virgili – Taragona
Fra Italia: Universita degli Studi di Sassari
Fra Sverige: Swedish Research Council – Stockholm
Fra Danmark: Technical University of Denmark - Lyngby
Fra Estland: Institute of Baltic Studies – Tartu
Fra Hellas: Technical University of Crete
Fra Romania: Politehnica University of Bucharest
Fra Ungarn: Science Shop at Environmental Social Sciences Research Group - Budapest
Fra Kypros: European University – Nicosia
Fra Israel: The Heschel Center for Environmental Learning and Leadership – Tel Aviv

Les mer om EU-midler til PERARES

Artikkelen ble første gang publisert 12. mai 2010.
 

Elisabeth Willumsen

Professor Elisabeth Willumsen ved UiS skal blant annet forske på vold mot gravide kvinner i EU-prosjektet Perares.