MENY

UiS med i europeisk nettverk av innovative universiteter

Universitetet i Stavanger er, som eneste norske universitet, tatt opp som medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

Medlemskapet, som ble offentliggjort 9. oktober 2012, er en stor milepæl for UiS.

– Universitetsstatusen i 2004 var en anerkjennelse av vårt kvalitetsnivå nasjonalt. Medlemskap i ECIU er en ny stor milepæl og en internasjonal anerkjennelse av vår faglige kvalitet og vårt særpreg, sier rektor Marit Boyesen ved UiS.

ECIU er et nettverk av innovative universiteter, hovedsakelig i Europa. Disse universitetene er relativt unge, har tette bånd til industrien og bidrar til regional utvikling og innovasjon. De fokuserer på nye former for undervisning og læring og er forskningsintensive.

Nettverket har hittil bestått av 10 fullverdige og tre assosierte medlemmer. Alle har sine styrker innen teknologi og samfunnsvitenskap. UiS er nå blitt det 11. fullverdige medlemmet av konsortiet.

– Imponert av UiS

Katrin Dircksen, som leder ECIU-sekretariatet, ønsker Universitetet i Stavanger hjertelig velkommen som partner i konsortiet av innovative universiteter.

– Da vi besøkte UiS, ble vi imponert over de tette båndene mellom universitetet og industrien, næringslivet og offentlig sektor i Stavanger-regionen. Vi setter også pris på universitetets satsing på å internasjonalisere studieporteføljen. Vi er overbevist om at Universitetet i Stavanger vil gi et fremragende bidrag til ECIU, sier Dircksen.

Bedre læringsmetoder

ECIU-universitetene samarbeider over landegrensene for å utvikle sine læringsmetoder og utdanningskvalitet til høyeste nivå. Det innebærer økt satsing på problembasert og IKT-støttet læring, satsing på felles masterprogrammer (joint masters) og andre utvekslingsmuligheter for studenter og ansatte.

Samarbeid, kompetanseutvikling og erfaringsutveksling mellom institusjonene blir brukt for å heve nivået på det enkelte universitet.

Regional utvikling

Den regionale dimensjonen står også helt sentralt. ECIU-universitetene bidrar til regional utvikling og legger til rette for at studentaktiviteter, forskning og teknologiutvikling kan utføres i samarbeid med aktører i arbeidslivet. Universitetene vil spille en rolle i å kommersialisere forskningsresultater og å utvikle nye bedrifter.

– Ullandhaugmiljøet, representert ved UiS, IRIS, Prekubator og Ipark, samarbeider i dag tett med regionens arbeidsliv og har lang tradisjon for å bidra til regional utvikling gjennom blant annet kandidatproduksjon og kommersialisering av forskningsresultater. Dette er en dimensjon vi vil styrke i framtiden, understreker Boyesen.

Internasjonalt nettverk

UiS har i dag institusjonsavtaler med 279 utenlandske universiteter og det vitenskapelige personalet deltar i internasjonale forskernettverk.

ECIU vil som institusjonsnettverk være av strategisk betydning for videreutviklingen av UiS, siden dette er universiteter med en profil som ligner UiS.

– Medlemskapet er et virkemiddel for oss til å bli enda mer internasjonale, innovative, forskningsintensive og samarbeidende regionalt og internasjonalt. Det vil for UiS også bety et økt fokus på internasjonalisering av studieporteføljen, student- og ansattutveksling, bruk av moderne undervisningsmetoder og entreprenøraktiviter, sier rektor Marit Boyesen.

Hun er overbevist om at dette vil gagne både studenter, ansatte og arbeidslivet i regionen.

ECIU-medlemmene

ECIU ble etablert i Nederland i 1997. Medlemsinstitusjonene teller til sammen rundt 380 000 studenter og over 50 000 ansatte. I tillegg til UiS er følgende medlemmer i ECIU:

  • Aalborg Universitet, Danmark,
  • Universitat Autonoma de Barcelona, Spania,
  • Universidade de Aveiro, Portugal,
  • Université de Technologie de Compiègne, Frankrike,
  • Dublin City University, Irland,
  • Technische Universität Hamburg-Harburg, Tyskland,
  • Lodz University of Technology, Polen,
  • Linköping Universitet, Sverige,
  • University of Strathclyde, Storbritannia
  • Universiteit Twente, Nederland.

Følgende tre er assosierte medlemmer: Southern Federal University, Russland, Swinburne University of Technology, Australia og Tecnológico de Monterrey, Mexico.

Mer informasjon om ECIU finnes på konsortiets hjemmeside.
Se også sak om reaksjonene på nyheten: Jubel på UiS og i regionen.

Tekst: Leiv Gunnar Lie
(Artikkelen ble først publisert 9. oktober 2012)

Foto av rektorene Marit Boyesen og Finn Kjærsdam

Rektorene Marit Boyesen og Finn Kjærsdam