MENY

UiS med i TRANSIKK

Forskningsrådets program Risiko og sikkerhet i transportsektoren (RISIT) er avsluttet og et nytt program tar over. Også i det nye programmet, Transportsikkerhet (TRANSIKK), er UiS representert.

RISIT har i perioden 2002-2009 finansiert forskning som kan gi en bedre forståelse av transportrisiko og et bedre grunnlag for risikohåndtering innenfor transportsektoren. 29. april var det avslutningskonferanse for programmet i Oslo.

Videre satsing
Samme dag som avslutningskonferansen for RISIT-programmet ble holdt, ble programstyret for det nye forskningsprogrammet om risiko og sikkerhet i transportsektoren oppnevnt.

Det nye programmet har fått som arbeidstittel Transportsikkerhet (TRANSIKK) og ledes av Kirsti Slotsvik som er Kystdirektør, det vil si øverste ledere for Kystverket.

Dekan Marit Boyesen ved Det samfunssvitenskaplige fakultet ved UiS er oppnevnt som medlem i programstyret til TRANSIKK. Boyesen var også medlem i programstyret til RISIT.

UiS-forskning
Ved UiS og IRIS er det forsket mye på transportsikkerhet og flere eksempler på god forskning er kommet opp og frem gjennom RISIT-programmet.

Blant annet har førsteamanuensis Ove Njå forsket på hvordan ulykkesgranskinger kan gi bedre læringseffekter. Professor Karina Aase har forsket på risikoutfordringer knyttet til samtidige endringsprosesser i norsk transportsektor, som i flysektoren.

Også flere stipendiater har forsket gjennom RISIT-programmet.

Les mer om det nye programmet TRANSIKK og programstyret

Les også:
Null effekt for nullvisjonen?
Jakter på de farlige trafikantene
Tunneler med lav risiko
Luftig sikkerhet