MENY

UiS med på stor internasjonal miljøkonferanse

UiS er medarrangør av den internasjonale miljø/kjemi-konferansen International Symposium for Polycyclic Aromatic Compounds (ISPAC 21) i Trondheim i tiden 5. – 10. august. Fra UiS er førsteamanuensis Kåre B. Jørgensen og postdoktor Roald Kommedal, Institutt for matematikk og naturvitenskap, med i organisasjonskomiteen.

Konferansen er sponset med kr 10.000,- fra hver av de norske arrangørene UiS, NTNU og HiST, mens Norges forskningsråd, Statoil og Chiron også har bidratt med midler til konferansen.

Det er ventet 250 deltakere fra hele verden.

Kåre B. Jørgensen (bildet) koordinerer det vitenskapelige programmet for konferansen.

Deadline for å melde på foredrag er 15. april.

Les mer