MENY

UiS medlem i Initiativ for etisk handel

Universitetet i Stavanger er blitt medlem i organisasjonen Initiativ for etisk handel (IEH).

- Dette gjør vi for å sette fokus på kravene til etisk handel, sier direktør Per Ramvi. UiS vil til enhver tid forholde seg til nasjonale og internasjonale retningslinjer som gjelder for slik handel. Normalt er ikke dette noe problem. Men det vil kunne oppstå situasjoner når det gjelder innkjøp av materiell til bygg og utstyr, også til vitenskapelig formål.

- Det er viktig at UiS som en bedrift i offentlig sektor er oppmerksom på retningslinjer som gjelder for etisk handel, fortsetter Ramvi. Nå har vi et organ å forholde oss til i tvilstilfeller. Som medlem vil UiS få tilgang til faglige ressurser og et resultatorientert samarbeid mellom relevante parter i spørsmål knyttet til etisk handel.

Foregangsarbeid

IEH ser det som svært positivt at UiS velger å inngå et forpliktende samarbeid om å stille etiske krav i sine anskaffelser.

- Det er på tide at offentlig sektor gjør sitt for å sørge for at anskaffelser skjer i tråd med internasjonale konvensjoner. UiS gjør foregangsarbeid på området ved å melde seg inn i IEH, sier Kristin Holter, daglig leder i IEH.

Les mer om Initiativ for etisk handel