MENY

UiS møter arbeidsledige

Onsdag 15. juni kan arbeidsledige få individuell oppfølging av etter- og videreutdanningsavdelingen ved Universitetet i Stavanger. – De nye reglene om at det er mulig å kombinere dagpenger med deltidsstudier, åpner mange spennende muligheter, sier Elisabeth Faret ved UiS.

To voksne som samarbeider

Faret er direktør for etter- og videreutdanning ved UiS.

Onsdag 15. junii arrangerer UiS et møte for arbeidssøkere om mulighetene for å kombinere utdanning med dagpenger.

Mulighetsterminalen

Arrangementet finner sted på Mulighetsterminalen, et møtested for arbeidssøkere med høy kompetanse fra hele Stavanger-regionen som ønsker å bygge nettverk og treffe andre i samme situasjon. 

Nye regler sier at dersom du er arbeidsledig kan du fra 1. mai få dagpenger dersom du tar en deltidsutdanning som kan kombineres med heltidsarbeid på dagtid

Ulike utdanningstilbud

–  Vi vil presentere ulike utdanningstilbud som er tilpasset de nye retningslinjene. Etter presentasjonen vil vi være tilgjengelig for individuell oppfølging, forteller Frode Leidland fra UiS etter- og videreutdanning.

– Den individuelle oppfølgingen er viktig for å kartlegge studentens kompetanse og erfaring, for å finne de beste løsningene. Her er det viktig å se fremover og samtidig være endringsvillige i et marked som er i stadig bevegelse, legger han til.  

Møtet er et samarbeid mellom NAV,  Universitetet i Stavanger og Realkompetanse AS.

Universitetet i Stavanger vil også ha stand på arrangementet. 

Programmet for dagen:

Klokken 0930 foredrag ved:

-UIS EVU Frode Leidland & Rune Løwehr

-Realkompetansevurdering v/Knut Harald Aase

-NAV informere om dagpengeordningen v/Svein Helge Opsahl.

Klokken 1100 vil NAV-direktør Truls Nordahl bli intervjuet i Propellen. Hør mer om hans betraktninger om situasjonen i regionen- i et intervju av Geir Arne Selvær på Mulighetsterminalen

Klokken 1230 foredrag ved:

-UIS EVU Frode Leidland & Rune Løwehr

-Realkompetanse v/Knut Harald Aase

-NAV v/Svein Helge Opsahl.

 

Tekst: Elin Nyberg