MENY

UiS og IRIS med i CO2-alliansen

Universitetet i Stavanger og IRIS er med i CO2-alliansen som nylig ble etablert i Bergen. Det er norske FoU-miljøer som utgjør CO2-alliansen.

Hordaland Olje og Gass (HOG) er utpekt til å være sekretariat for alliansen.
Institusjonene som er med i CO2 alliansen foruten UiS og IRIS er: Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Tel-Tek, Christian Michelsen Research, SINTEF, NTNU, Høgskolen i Bergen og Institutt for Energiteknikk.
UiS var representert med professor Mohsen Assadi, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, og forskningsdirektør Øystein Lund Bø representerte IRIS under etableringen.

Nasjonal aktør

- Hensikten med møtet var å etablere et samarbeid for å bli en nasjonal aktør i arbeidet med å utvikle ny norsk kommersiell renseteknologi for CO2, sier professor Mohsen Assadi. - En nasjonal samling av forsknings-Norge innen CO2 er viktig for å stimulere til økt forskning og utvikling på et så viktig område spesielt sett i lys av Mongstad-anlegget som krever rensing i storskala.

- For UiS og IRIS er det viktig å være med dette samarbeidet mellom både små og store forskningsinstitusjoner, sier Mohsen Assadi. Noe av det viktigste er at vi kan forene krefter for å påvirke beslutningstagere som regjeringen og forskningsrådet til å finansiere forskning på CO2-rensing.

Tilgang kompetanse

- Tilhørigheten til denne alliansen gjør det også mulig å hente ut relevant kompetanse der den finnes. Risavika Gas Center kan få stor betydning for videre forskning på CO2 når det åpner i mai 2008, sier Mohsen Assadi. - Planen er å utforme et fleksibelt CO2-renseanlegg som er en mellomting mellom et lavskala- og storskalaanlegg. Et pilotanlegg som blant annet gjør det mulig å teste ut ulike kjemikalier med tanke på CO2-rensing. Effekten av kjemikalier reduseres over tid, og de ulike kjemikaliene krever forskjellige grader av energiforbruk.

- I Risavika kan vi teste kjemikalier for å komme frem til hva som er best i en energisammenheng. Risavika kan bli en forskningsressurs i nasjonal sammenheng. Gjennom alliansen får vi tilgang til et kontaktnett hvor vi kan utveksle erfaringer, kunnskaper og fagpersoner. Det viktige er at vi kan utvikle teknologi som kan håndtere klimagassene.

Til Brüssel

En delegasjon fra IRIS, UiS og Rogaland kunnskapspark drar i dag til Brüssel og EU for å presentere Risvika Gas Centre med tanke på å få fremtidige midler innenfor EUs 7. rammeprogram. Det er kvintetten Mohsen Assadi, UiS, Truls Jacobsen, UiS, Anna Aabø, IRIS, Øystein Lund Bø, IRIS, og Kristian Utkilen, Rogaland kunnskapspark, som i ettermiddag setter seg på flyet til Brüssel.

De skal også innom Stavanger-regionens EU-kontor og Brüssel-kontoret til StatoilHydro.