MENY

UiS og IRIS med i stort forskningsprosjekt

Universitetet i Stavanger og IRIS er med i det store forskningsprosjektet ”Integrated operations in the high north”. Det er et Joint Industry Project med en kostnadsramme på 90 millioner kroner over fire år.

Hensikten med prosjektet er blant annet å utvikle en trygg digital plattform i forbindelse med leting etter olje og gass i nordlige farvann. Det er en plattform som er basert på sanntid digital fjernstyring av informasjonsdeling.

- Dette er et prosjekt som skal gi bedre kontroll med arbeidsprosessene og gi bedre miljøovervåkning, sier professor Chunming Rong om representerer UiS i prosjektet.

- Oljeleting i nord-områdene vil skje under tøffe værforhold, og det er meget strenge miljøkrav. I siste instans vil en effektivisering og fornying av arbeidsprosessene bidra til å øke utvinningen av olje og gass i et sårbart område. UiS og IRIS vil primært være involvert i boreoperasjoner. IRIS gjennom testing på Ullrig, og UiS på softwaresiden gjennom å utvikle systemer for automatisering og optimalisering av prosesser styrt fra land. I denne sammenheng vil bedre informasjon gi et bedre grunnlag for å ta beslutninger på områder som er av betydning for oljeletingen.

- Det betyr mye for IRIS og UiS å delta i dette prosjektet, sier Chunming Rong.

Det formelle kick off for prosjektet skjer på Gardermoen torsdag 12. juni, Det norske Veritas er prosjektleder, og i tillegg er følgende institusjoner foruten UiS og IRIS med:

Abelia, Computas, Forsvaret, Epsis, Kongsberg Subsea AS, IBM, Invenia, Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry, Kongsberg Maritime AS, National Oilwell Norway AS, NTNU, OLF, POSC Caesar Association, Petroleumstilsynet, SAS Institute, StatoilHydro, TietoEnator AS, UiO.

UiS har tidligere fått 4,5 millioner kroner fra Norges forskningsråd på Strategisk Universitetsprogram (SUPTEK) til prosjektet Integration of Data Processing in Oli and Gas Driling and Completion (IDP-DC).

Les også