MENY

UiS og Memory Studies i EU-prosjekt

UiS-forskere representerer Norge i styringsgruppen for et omfattende europeisk minnestudieprosjekt. Prosjektet bygger på det nordiske minnestudienettverket hvor UiS og Memory Studies har en aktiv rolle.

I alt deltar 20 europeiske universitet gjennom EU-forskningsprogrammet COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) i prosjektet «In Search of Transcultural Memory in Europe».

Prosjektet, som har et samlet budsjett på 11 millioner euro, starter opp i slutten av oktober og skal vare i fire år. Prosjektet er organisert som et nettverk og hovedkoordinator er Universitetet i Lund.

Det er førsteamanuensis Alexandre Dessingué, leder ved programområdet Memory Studies, og førsteamanuensis Benedikt Jager ved UiS som skal representere Norge i styringsgruppen sammen med 30 andre europeiske eksperter. I tillegg deltar forskere fra Russland, USA og Argentina.

Samfunnsforståelse
Forskingsnettverket Memory studies ble etablert som programområde ved UiS i 2008. Forskningsområdet studerer hvordan vi ser på vår egen fortid, hvordan minner blir dannet i dag og hvordan de påvirker vår samhandling med andre og vår forståelse av samfunnet.

I minneforskningen betraktes ikke bare fortiden som en forutsetning for nåtiden, men også som en del av den.

COST-programmet
COST-programmet er bygd opp rundt aksjoner hvor hvert land kan bidra med opptil fem forskere som skal være fullfinansiert av EU og nasjonale forskningsråd.

Initiativet til aksjonene kommer fra forskerne selv, og det er ingen tematiske begrensninger. Dette gjør det mulig å opprette nettverkssamarbeid innenfor nye områder hvor det ikke finnes tematiske satsinger.

Nettverksbygging
Nettverksbygging er en viktig del av virksomheten i COST og COST arrangerer mange konferanser årlig i regi av de ulike aksjonene. COST gir også mange muligheter i forhold til internasjonale publikasjoner.


Totalt finnes i dag over 250 aktive COST-aksjoner i Europa, og hver varer rundt fire år. COST-aksjonene gir spennende muligheter for samarbeid for norske forskere, som deltar i vel 160 av aksjonene.