MENY

UiS øker mest i forskningspublisering

Universitetet i Stavanger (UiS) hadde i fjor den største prosentvise økningen i publiseringspoeng av alle universitetene i landet. UiS hadde i 2009 også størst økning i antall avlagte doktorgrader.

UiS er på en sterkt stigende kurve på flere forskingsparametre. Statistikk fra 2009 viser at antallet publiseringspoeng i 2009 steg med 35,1 prosent sammenlignet med året før. UiS hadde totalt 464,4 publiseringspoeng i 2009, mot 343,8 poeng i 2008. Tallet på vitenskaplige publikasjoner steg med 32 prosent.Poeng 2008

Poeng 2009
 
Endring 2008

Endring
2009
NTNU  2248,0  2546,4  7,2 %  13,3 %
UMB  327,2  363,2  -8,7 %  11,0 %
UiA  259,2  294,9  9,9 %  13,8 %
UiB 1741,2  1862,7  4,0 %   7,0 %
UiO 3557,6  3571,0 13,9 %   0,4 %
UiS 343,8 464,4  5,8 %   35,1 %
UiT  865,0  917,6 10,4 %    6,1 %

Kilde: Database for statistikk for høgre utdanning pr. 3.3.2010

UiS er også det universitetet som hadde størst økning i tallet på avlagte doktorgrader i 2009. Mens flere universiteter fikk færre uteksaminerte doktorander, steg tallet for UiS fra 12 i 2008 til 29 i 2009.

Lenke til doktorgradstatistikk

Langvarig satsing
– Dette er fantastisk gode resultater, og all honnør til alle som har fått dette til. Våre forskere er dyktige og har markert seg. Vi kan også se på det som et resultat av en langvarig satsing hvor vi har kanalisert mer av midlene enn vi har fått av departementet til forskning, sier rektor Aslaug Mikkelsen.

– Disse resultatene er svært motiverende og er viktige for den videre satsingen på forskning i spiss og bredde på UiS, blant annet programområder for forskning og doktorgradsprogrammene våre, mener hun.

Rektor sier også at publiseringspoeng er noe av det viktigste et universitet har å vise til for omdømmebygging og posisjonering for eksterne midler til forskning. Spesielt viktig er det for et nyetablert universitet som UiS å markere seg når de skal kjempe om de samme midlene som de etablerte. Per i dag er UiS fremdeles finansiert som en høgskole.

Publiseringspoeng for UiS og de enkelte fakultetene

  UiS TN HF SV AM
2009 464,4  202,5 120,4 123,9   17,1
2008 343,8 151,3   98,2  86,3    8,1
2007 325 150,6   83,2  91,2  
2006  323 159,2   83,4  79,1  

(TN= Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, HF= Det humanistiske fakultet, SV= Det samfunnsvitenskapelige fakultet, AM= Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger)

Større enn forventet
Forskingsdirektør Helge Ole Bergesen synes det er flott med så produktive forskere.

– Det er veldig gledelig at vi ser en slik økning, og jeg gir full honnør til alle som står bak. Økningen var større enn forventet, og utfordringen blir nå å holde seg på dette nivået, sier Bergesen.

Aven fredeles på topp
Terje Aven er for fjerde år på rad den forskeren ved UiS som har publisert mest – både i antall poeng og publikasjoner. Professoren hører til ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet. Aven hadde i 2009 31 poeng og 29 publikasjoner.

– Du må være veldig engasjert for å få dette til. Bak resultatet ligger det hardt arbeid over mange år, sier Aven.
Ideene til alle arbeidene får han på de rareste steder og tidspunkter, men sjelden på kontoret.

Mange av publikasjonene han har skrevet er knyttet til arbeidet med å styrke den vitenskaplige plattformen for fagområdet risikoanalyse og risikostyring.

– Her er det mange interessante og viktige forskningsutfordringer, slår Aven fast.

Forskningsmiljøet innen risikostyring og samfunnssikkerhet legger viktige premisser for synet på risiko i samfunnet og hvordan risikoen bør analyseres. Aven er sentral i dette arbeidet.

Og mannen som topper listen er glad for at også andre kollegaer publiserer mer enn tidligere.

– Vi trenger å øke forskningen ved UiS - framgangen vi har sett de siste årene er bra, men det er enda mye å gå på, sier Aven med et smil.

Nummer to på listen, Kjell Hausken, har også holdt en solid andreplass de siste tre årene. Hausken er professor ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag på Det samfunnsvitenskaplige fakultet.

Forskere med flest publiseringspoeng ved UiS:
 

  Navn Inst/Fak.   Poeng  Publikasjoner
1. Terje Aven IIØRP/TN 31 29
2. Kjell Hausken IMKS/SV 20.9 23
3. Reggie Davidrajuh IDE/TN 17 14
4. Malcolm Kelland IMN/TN   8 4
5. Chunming Rong IDE/TN 7.3 17
6. Knut Rognes IFU/HUM 7 3
7. Frank Asche IIØRP/TN 6.2 7
7. Atle Skaftun IKS/HUM 6.2 3
9. Eva Johansson IFU/HUM 6 5
10. Edvin Bru SAF/HUM 5.7 6
11. Geir Skeie IKS/HUM 5.6

8

11. Lennart Rosenlund IMKS/SV 5.6 3

  
5 på topp – institutter med flest publiseringspoeng ved UiS:


Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
64,3
Institutt for data- og elektroteknikk 47,3
Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag 45,5
Institutt for kultur- og språkvitskap 42,7
Institutt for matematikk og naturvitskap 41,4