MENY

UiS øker mest på forskning

Universitetet i Stavanger hadde i fjor 26,8 prosent flere forskningspoeng enn året før. Det er den største prosentvise økningen blant alle universitetene i landet.

Illustrasjonsbilde fra campus.

I fjor oppnådde UiS 1021 publikasjonspoeng. Sammenlignet med året før er oppgangen på 215,1 publiseringspoeng, noe som er en økning på 26,8 prosent. Det viser tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Ansatte står på hver dag

UiS er universitetet i landet som øker mest i prosent, og rektor Marit Boyesen gleder seg over framgangen.

– Forskning er en viktig del av universitetets arbeid. At vi vokser på dette området kommer av at vi satser på forsking og har ansatte som hver dag står på for å oppnå gode resultat, sier Boyesen.

Av publiseringspoengene til UiS kommer 18, 5 prosent fra publisering på nivå 2.

Snittet for alle universitetene var 3,5 prosent økning i fjor, og Universitetet i Agder (23,4 prosent) og Nord universitet (21,2 prosent) kommer på plassene etter UiS.

Prosentvis økning og nedgang  for universitetene i 2017 sammenlignet med 2016:

  • Universitetet i Stavanger + 26,8 prosent
  • Universitetet i Agder + 23,4 prosent
  • Nord universitet + 21,2 prosent
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet + 4,5 prosent
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet + 2,7 prosent
  • Universitetet i Oslo + 2,1 prosent
  • Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet  +/- 0,0 prosent
  • Universitetet i Bergen  - 2,4 prosent


Nærmer seg 2020-målet

Når det gjelder publiseringspoeng per vitenskapelige årsverk (UFF-årsverk) har også UiS en fin vekst fra 2016. For første gang er UiS over 1 poeng per vitenskapelig ansatt. Fasiten viser 1,15 poeng i 2017, mot 0,94 i 2016. Det viser at UiS er på god vei mot målet som er 1,20 innen 2020.

Publiseringspoeng per UFF 2017.

– UiS har satsa systematisk på forskning og forskerutdanning siden vi fikk universitetsstatus i 2004, og vi gjør stadig nye grep for å heve forskningskvaliteten. Blant annet har vi i samarbeid med Universitetsfondet fått på plass et toppforskingsprogram for yngre framragende forskere, sier Boyesen.


Teknisk-naturvitenskaplig på topp

Som tidligere år er det Det teknisk-naturvitenskaplig fakultet som står for mer enn halvparten av publikasjonspoengene ved UiS med sine 575,4 poeng.

Se oversikten over publiseringstall for fakultetene og institutter

Flere enheter ved universitetet har hatt en fin utvikling det siste året, og mellom annet Institutt for petroleumsteknologi (fra 97 til 158 publikasjonspoeng), Institutt for data- og elektroteknikk (fra 24 til 52 publiseringspoeng), Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (fra 93 til 152 publiseringspoeng), Institutt for medie- og samfunnsfag (fra 30 til 53 poeng), Institutt for sosialfag (fra 15 til 27 publiseringspoeng) og Lesesenteret (fra 22 til 44 publiseringspoeng) har gjort byks fra året før.