MENY

UiS oppretter ekstra naturfagsgruppe for lærerstudenter

Universitetet i Stavanger oppretter en ekstra gruppe med naturfag kommende studieår slik at alle fjerdeårs grunnskolelærerstudenter som ønsker det, får ta faget.

Studentene er det første kullet som tar grunnskolelærerutdanning etter at ny rammeplan ble innført i 2010.

-   Det har vært større interesse enn ventet for naturfag blant studentene som skal ta fjerde år av lærerutdanningen neste år. Derfor ble det for få plasser. Da datafeil i tillegg førte til at studentene ikke fikk beskjed om at de ikke hadde fått plass da de skulle, besluttet vi å opprette en egen gruppe for de studentene som sto på venteliste, sier dekan Tor Hauken ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Det første kullet etter omleggingen av utdanningen har bare hatt mulighet til å velge naturfag i fjerde studieår.

Senere er valgmulighetene lagt om slik at nyere kull har to muligheter til å velge naturfag:  Enten i andre og tredje studieår eller i fjerde studieår.

 - Det er stort behov for realfagslærere i skolen, derfor registrerer vi med glede den store interessen for naturfag blant lærerstudentene, sier Tor Hauken.
 

UiS oppretter ekstra naturfagsgruppe for lærerstudenter