MENY

UiS på fellesstand under ONS

Universitetet i Stavanger er i år med på en fellesstand under ONS som skal presentere Stavanger-regionen. Det er Stavanger-regionen Næringsutvikling (Greater Stavanger) som koordinerer standen som skal profilere Stavanger-regionen som et attraktivt sted å være.

"Åpen, Energisk og nyskapende" er tema for profileringen.

Følgende er med på standen:

Stavanger-regionen Næringsutvikling, Universitetet i Stavanger, Oilinfo, Stavanger2008, Destinasjon Stavanger, Fagforum for mat og drikke, A-etat, Risavika havn, Conventor.

Stand nr. U 30.

- Hensikten med standen er å profilere Stavanger som en attraktiv by for etablering av næringsvirksomhet og som også kan tiltrekke seg ressurspersoner til næringslivet og privat og offentlig virksomhet. Standen skal gi en smakebit av hva regionen kan by på, sier prosjektleder Elisabeth Faret, Stavanger-regionen Næringsutvikling.

- Regionens profil er avgjørende for personers valg av arbeids- og studiested. I en slik sammenheng er også kultur, natur, og ikke minst utdanning og forskning viktig for den enkeltes valg.

- UiS representerer derfor en viktig del av regionen, og vi ønsker at utenbys og internasjonale studenter skal bli i regionen etter endt utdanning.

Standen vil bli bemannet av UiS-studenter, Senter for drift og vedlikehold og markedsenheten i Strategi- og kommunikasjonsavdelingen. Musikkstudenter fra Institutt for musikk og dans sørger for kunstneriske innslag på fredag 25. august som er student- og skoleelev-dagen.

Offshore Northern Seas (ONS) som har Bridging the Energy Gap som tema, åpner tirsdag 22. august og avsluttes fredag 25. august.

Fellesstanden har en sentral beliggenhet mellom Tennishallen og Stavanger Forum-bygningen.

Institutt for petroleum ved Universitetet i Stavanger er også representert på standen til Talisman. Det er en del av samarbeidsavtalen mellom UiS og Talisman som nylig ble inngått.