MENY

UiS på forskningstoppen i Norge

Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP) ved Universitetet i Stavanger var landets mest produktive institutt målt i publikasjonspoeng per årsverk i 2011. Senter for atferdsforskning ligger på syvendeplass på samme liste.

Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP) hadde 5,7 publikasjonspoeng per førstestilling, postdoc og forsker i 2011. Det plasserer instituttet på topp i Norge, klart foran Seksjon for idrettsmedisinske fag ved NIH, som ligger på andreplass med 4,9 poeng.

Senter for atferdsforskning (SAF) ved UiS kommer også godt ut på statistikken. SAF publiserte 4,2 poeng per årsverk i 2011, noe som plasserer senteret på syvendeplass.

Vedvarende høy forskningsaktivitet
Også i 2010 hadde IØRP stor forskningsaktivitet med 5,6 publikasjonspoeng per årsverk, bare slått av Radiumhospitalet ved UiO.

IØRP er på topp dersom man regner gjennomsnittet fra de tre siste årene, noe instituttleder Hans Jacob Fevang gleder seg spesielt over.

- Det er svært godt gjort å være på toppen av publiseringslisten i Norge, ikke bare i fjor, men også basert på gjennomsnittlig publisering i de siste tre årene, sier Fevang.

- Instituttet har relativt mange dyktige forskere som gir solid grunnlag for våre masterutdanninger og doktorgradsutdanningen innen risikostyring og samfunnssikkerhet. Det er en fornøyelse å være leder for instituttet, legger han til.

Tabell
Tabellen under viser 10 på topp blant forskningsenheter i Norge i 2011 målt i publikasjonspoeng per førstestilling, postdoc og forsker. Tallene er hentet fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

År 2009 2010 2011 Gj.snitt
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, UiS 4,7 5,6 5,7 5,3
Seksjon for idrettsmedisinske fag, NIH 3,4 4,4 4,9 4,2
ARENA-Senter for europaforskning, UiO 4,8 3,7 4,8 4,5
Norsk Senter for barneforskning, NTNU 4,7 2,7 4,7 4,0
Centre of Mathematics for Applications, UiO     4,4 4,4
Avdeling for helse- og sosialfag, HiST 2,6 2,7 4,4 3,2
Senter for atferdsforskning, UiS 1,8 1,6 4,2 2,5
Seksjon for kultur og samfunn, NIH 3,5 3,2 4,1 3,6
Fjellhaug Internasjonale Høgskole (uspesifisert underenhet), FM 0,1 1,5 4,1 1,9
Det teologiske menighetsfakultetet (uspesifisert underenhet), MF 2,4 2,5 4,0 3,0

Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste.