MENY

UiS på kino med Harald Eia

Universitetet i Stavanger gjør seg nå lekre på kino overfor potensielle studiesøkere sammen med Harald Eia.

Universitetet i Stavanger profilerer seg gjennom tre filmsnutter som illustrerer uteksaminerte studenter i jobb og studier ved UiS.

Det er siviløkonomen, sivilingeniøren og læreren som viser seg fram, og Harald Eia spør ”er de født sånn eller blitt sånn”? Filmene avsluttes med budskapet ”Bli noe på Universitet i Stavanger”.

– Målet med kampanjen er å synliggjøre Universitetet i Stavanger som studiested for nasjonale målgrupper. Kino er et sted mange unge mennesker besøker. Der treffer vi også en del foreldre, som vi fra undersøkelser vet er sentrale påvirkere for ungdoms valg av studier og studiested, sier rådgiver André Sæbø ved UiS.

Tre filmer
Det er Melvær & Lien som står for ide, konsept, storyboard og manus for filmsnuttene. Produksjonsselskap er Bug. Harald Eia er bl.a. kjent for TV-serien ”Hjernevask” og boka ”Født sånn eller blitt sånn”.

Ved å lage tre korte filmer får UiS mulighet til å vise to av filmene i samme ”reklamefilmbolk” før spillefilmen begynner , og studier fra alle tre fakultetene er representert. UiS blir på denne måten eksponert to ganger i samme bolk, og det øker sjansen for at målgruppen får med seg film, avsender og budskap.

Her kan du se filmsnuttene:
(filmene er ikke lenger tilgjengelige på UiS.no pga rettigheter)

Flere info-kanaler
Men kino er ikke den eneste kanalen Universitetet i Stavanger bruker i markedsføringen for å rekruttere studenter til institusjonen. Universitetet er også å finne på utdanningsmesser rundt om i landet, på skolebesøk og i sosiale medier.

UiS har også en egen åpen dag på campus, 15. mars, hvor elever fra videregående skoler i regionen inviteres til å komme for å få vite mer og studier og det å være student i Stavanger.

– Dessuten vet vi at nettet er en viktig rekrutteringskanal. Vi har derfor også laget en ny nettkonkurranse som går ut på å løse gåter knyttet til universitetets studietilbud og jobber studentene kan få etter endt utdanning, forteller Sæbø.

Konkurranse
Nettkonkurransen kan spres gjennom sosiale medier, og vinneren blir den som i løpet av våren får flest stemmer fra sine Facebook-venner. Hensikten er å gi potensielle søkere en underholdende inngang til UiS’ studietilbud, samtidig som mer informasjon om studiene er lett tilgjengelig. Konkurransen lanseres i januar.

Studiekatalogen er også en viktig rekrutteringskanal. Denne distribueres bredt i hele landet, bl.a. til alle videregående skoler. Den er også å finne på universitetets nettside.