MENY

UiS på studentjakt

Sesongen for å informere potensielle søkere om neste års studietilbud er i gang. Med et nytt rekrutteringskonsept i bagasjen drar representanter fra UiS landet rundt for å markedsføre Universitetet i Stavanger.

Startskuddet gikk på den store utdanningsmessa på Lillestrøm tirsdag. Senere skal messer fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord besøkes. Totalt er UiS til stede på 15 messer i rekrutteringsperioden. I tillegg skal en rekke videregående skoler besøkes, med Flekkefjord og Farsund som de første stoppestedene.

Nyskaperglede
I tillegg til dette har Humanistisk fakultet et eget opplegg. De skal besøke alle videregående skoler i Rogaland for å informere om det kommende lektorprogrammet ved UiS. 
I år har universitetet en annerledes studiekatalog med seg på messer og skolebesøk. I samarbeid med reklamebyrået Melvær & Lien idéentreprenør har UiS skapt et helt nytt ord – nyskaperglede – som danner grunnlaget for rekrutteringskonseptet. Med utgangspunkt i dette ordet skal de vekke nysgjerrighet hos potensielle studenter.

Magasin
– Nyskaperglede springer ut fra UiS’ utviklingsidé 2020 om å være nyskapende og innovative. Nyskaping kan blant annet defineres som å sette sammen kjente elementer til noe nytt og det nye rekrutteringskonseptet er basert på dette. Vi har satt sammen tre kjente ord til et nytt. Dette er ført videre til det nye studiemagasinet for 2009-2010. Her har hver studieretning fått sitt eget nyord, som for eksempel metermålbevisst, helsevesentlig og reisefeberfantasi, sier markedsrådgiver André Sæbø ved universitetets strategi- og kommunikasjonsavdeling (SKA).
Studiekatalogen for 2009-2010 er ulik tidligere års utgaver. Den har mer preg av et magasin med intervjuer, reportasjer og billedbruk. Samtidig er det lagt vekt på at all informasjon skal være relevant, både når det gjelder studietilbudet, studentlivet, søking og opptak og Stavanger som by.

Interessevekker
– Undersøkelser viser at potensielle studenter benytter internett som sin primære kilde til informasjon. Men studiekatalogen er en viktig interessevekker og kontaktskaper på messer og skolebesøk. Derfor er det i år lagt vekt på å lage et magasin som forhåpentligvis skaper en nysgjerrighet for UiS og som målgruppen tar med seg og leser, for så å undersøke mer på UiS sine nettsider, sier markeds- og kommunikasjonsrådgiver Hildegard Nortvedt ved Strategi- og kommunikasjonsavdelingen. – Jeg liker at studiekatalogen i år er mer som et magasin, blant annet med mange fine oppslag og bilder, sier UiS-ambassadør Daniel Espeland. Han gleder seg til å starte arbeidet med messer og skolebesøk.
– Vi skal markedsføre UiS med en giv dere ikke har sett før, sier han med et smil.

Studentene er med
Mette Engsæther Welle skal også være med og fortelle ungdom om hva det innebærer å studere i Stavanger.
– Jeg synes det er veldig spennende og lærerikt å være med på dette. Det er viktig å få ut informasjon om hvor bra det er på UiS. Selv er jeg veldig fornøyd, sier Engsæther Welle, som tar almennlærerutdanning på UiS. Hun har også et annet motiv.
– Jeg var selv på utdanningsmesse på Lillestrøm for noen år siden, og da fikk jeg ikke svar på alle spørsmålene jeg hadde. Nå vil jeg være med og gjøre det bedre, sier hun.

Her er turnélisten:
Lillestrøm: Utdanning & yrke – 13.-15. januar
Sandefjord: Utdanning & yrke – 19.-20. januar
Stord: Utdanningsmessa – 21.-22. januar
Sand Yrkesmesse – 22. januar
Kristiansand: Utdanning & yrke – 22.-23. januar
Ålesund: Utdanning & yrke – 26.-27. januar
Stavanger: Yrkesmesse 2009 – 28.-30. januar
Bergen: Utdanning & yrke – 29.-30. januar
Trondheim: Utdanning & yrke – 5.-6. februar
Bodø: Utdanning & yrke – 12.-13. februar
Haugesund HSH messedag – 18. februar
Tromsø: Utdanning & yrke – 19.-20. februar
Oslo: Utdanning & yrke – 26.-28. februar
Åpen Dag ved Universitetet i Stavanger – 17. mars