MENY

UiS på syvende plass av 1303 utdanninger

Sykepleierutdanningen ved UiS er det syvende mest søkte av alle studier i Norge. Det viser tall fra Samordna opptak.

Også i fjor hadde sykepleie ved UiS gode søkertall, men inntok da den «sure» 11. plassen. I år er studiet godt inne på ti på topp-listen til Samordna opptak. 940 søkere hadde sykepleie ved UiS som sitt førstevalg.

Stort behov for helsearbeidere

– Vi er veldig fornøyd med så gode søkertall til vår sykepleierutdanning. Det er stort behov for helsearbeidere generelt og sykepleiere spesielt, sier kontorsjef Arne Endresen ved Institutt for helsefag.

Han mener sykepleierutdanningen begynner å høste frukter av mangeårig satsing på utdanningskvalitet, forskning- og fagutvikling koplet opp til etablering av gode samarbeidsrelasjoner med andre instanser. Instituttet samarbeider tett med både sykehus og kommuner, samt med sentrale aktører som blant andre SAFER og Luftambulansen.

Nasjonal trend

Søkningen til UiS følger i stor grad de nasjonale trendene, hvor sykepleie er blant de mest populære utdanningene. For sykepleierutdanningen ved UiS er økningen på 8,5 prosent, i alt er det 940 primærsøkere til de 275 studieplassene. Dette er det største antallet søkere UiS har hatt noen gang til en utdanning. Nasjonalt sett har søkerne til sykepleierutdanninger økt med seks prosent. 

Les om årets rekordstore søkning til UiS 

Tekst: Benedicte Pentz

Sykepleiestudent