MENY

UiS på topp i barnehageforskning

Barnehageforskning ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Stavanger (UiS) har økt betydelig på relativt kort tid, og en ny rapport viser at UiS er best på feltet. – Det er gledelig, sier instituttleder Rudy Garred ved IBU.

UiS topper lista over barnehageforskning målt i andel av FOU-utgiftene på feltet. UiS topper lista over barnehageforskning målt i andel av FOU-utgiftene på feltet.

Barnehageforskning er i rivende utvikling. Aldri før har flere forsket på barnehager i Norge. I løpet av fire år er det blitt nesten 200 flere barnehageforskere i Norge. I en ny rapport kommer det frem at UiS topper lista over barnehageforskning målt i andel av FOU-utgiftene på feltet. Dette var også hovedsaken i den 12. utgaven av bladet Utdanning fra 19. juni i år, der UiS ble kåret som «vinneren».

UiS på topp
I en helt ny rapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu) kommer det frem at det i 2013 var 482 barnehageforskere i Norge. I 2009 var tallet 292, det vil si at antall barnehageforskere dermed har økt med nesten 200 over fire år. Dette er ikke nødvendigvis personale som bruker all sin tid på forskning, men antallet involvert i barnehageforskningsprosjekter. Over 100 millioner kroner i året går til forskning på barnehagen. I stadig større prosjekter forsøker forskerne å finne hemmeligheten bak en god barnehage.

Bladet Utdanning skrive videre om de institusjonene som kommer høyest opp på lista over barnehageforskning målt i andel av FoU-utgiftene på feltet. Denne lista topper UiS med sine 15 prosent etterfulgt av blant andre Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Agder, viser NIFU-rapport 8/2015 «Utdanningsforskning i Norge 2013».

Store forskningsprosjekt
123 millioner ble brukt på barnehageforskning i 2013. Dette tilsvarer 11 prosent av de totale utgiftene innenfor utdanningsforskningen. Det forskes mest på Undervisning, læring og utvikling - med 67 prosent og over 70 prosent av forskningen utføres ved pedagogiske forskningsmiljøer eller lærerutdanninger, viser rapporten.

UiS er også involvert i flere store barnehageforskningsprosjekt som Stavangerprosjektet og Agderprosjektet. Det er professor Ingunn Størksen og professor Mari Rege ved UiS som leder sistnevnte prosjekt. Dette er et kvantitativt prosjekt som har mottatt over 40 millioner kroner i forskningsmidler. Målet med Agderprosjektet er å utvikle og teste ut et førskoleopplegg hvor hensikten er å bidra til at barn har likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart.

I dette prosjektet blir et førskoleopplegg med utgangspunkt i lekbasert læring testet ut. Femti av barnehagene som er med, skal ha to timer planlagt lekbasert læring fire dager i uka for femåringene. Femti andre barnehager fortsetter som vanlig. Deretter skal de sammenlignes. Spørsmålet er om førskoleopplegget gjør at barna får likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart.

1200 barn følges
Også professor Marit Alvestad fra Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU) samt flere doktorgradsstipendiater er involvert i et stort samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Oslo og Akershus. Dette prosjektet med navnet «GoBaN» er det største norske forskningsprosjektet på barnehagefeltet. Her følges 1200 norske barn i barnehagen følges fra to års alder fram til skolestart. Prosjektet har fått rundt 40 millioner i finansieringen, derav halvparten fra Forskningsrådet.

I høst kommer en antologi ut på Universitetsforlaget bestående av bidrag fra 6 tilsatte ved IBU, om et forskningsprosjekt «Verdier i barnehagen», ledet av professor Eva Johansson. Dette prosjektet er nå videreført utvidet, med ekstern finansiering, til å omfatte et samarbeid med alle de nordiske landene. I tillegg samarbeider Torill Vist fra IBU sammen med flere fagpersoner fra Høgskolen i Oslo og Akershus om prosjektet «Blikk for barn». 

Dette er gledelig
Det er med andre ord mye som pågår innen barnehageforskningsfeltet ved Universitetet i Stavanger. Instituttleder Rudy Garred ved Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU), forklarer at det har vært en rivende utvikling.

 – Barnehageforskning ved IBU og Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Stavanger (UiS) har økt betydelig på relativt kort tid. Det drives mye forskning på barnehage her på instituttet og det er også flere samarbeidsprosjekt på gang sammen med sentrene. I tillegg kan den nye FOU-rapporten vise at UiS er best på feltet. Det er gledelig, sier Garred.

 

Tekst: Maria Gilje Torheim
Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS