MENY

UiS Pluss holder kurs på Færøyene

For første gang setter Universitetet i Stavanger i gang studier for færøyske studenter på Færøyene. UiS-professor Kari Søndenå ved Institutt for sosialfag er faglig ansvarlig for emneplan med foredragsholdere fra hele Norden.

– Dette er veldig spennende, og gir inspirasjon til den faglige aktiviteten vi driver med på UiS, sier professor Kari Søndenå.

Akutt behov på Færøyene
Etter at profesjonsutdanningene på Færøyene ble slått sammen med Færøyenes Universitet i Torshavn sommeren 2009, oppsto behov for fullverdig bachelor grunnutdanning etter europeisk standard. For å tilfredsstille internasjonale krav trenger sosialpedagoger, førskolelærere og andre profesjonsgrupper 30 ekstra studiepoeng. Fredag og lørdag denne uken starter den første av fire samlinger for de færøyske studentene.

Nordisk samarbeid
Med seg har de fått foredragsholdere fra Lærerhøyskolen i Stockholm, Universitetet i Luleå, Universitetet i Reykjavik, Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Bergen og Universitetet på Færøyene i tillegg til de fra UiS. Det faglige innholdet i emnet handler om utvikling av demokratisk kapasitet og dialog i profesjonelt arbeid. Dette baserer seg på en ide om at organisasjoner kan utvikle demokratiske kulturer som preges av forskningsbasert og praksisnær kunnskap, samt av refleksivitet av høy kvalitet i relasjonelt profesjonsarbeid.

– Samlingene vil blant annet handle om hvordan en skal drive lærende organisasjoner og utviklingsarbeid med fokus på etikk og demokrati. Profesjonsarbeid er mindre forutsigbart enn tidligere, og mange er underlagt sterkt tidspress. Her er det viktig at profesjonsutøvere ikke bare har kunnskap, men også får mulighet til å bruke tid på å drive med nødvendig danningsbasert profesjonsarbeid, sier Søndenå.

Samlingene blir nå i vårsemesteret, med eksamen til høsten. Denne består i et framlegg av utviklingsarbeid på egen arbeidsplass på en lokal konferanse.

Internasjonalisering
Direktør i UiS Pluss (etter- og videreutdanning), Marit Karlsen Brandal, sier samarbeidet er et ledd i målet om å bli mer internasjonale.

– Her får vi knyttet kontakter som kan åpne for samarbeid på flere områder senere, sier Brandal.