MENY

UiS premierer formidling

Universitetet i Stavanger har som det andre universitetet i landet innført et belønningssystem for formidling. Målet er å stimulere til økt formidlingsaktivitet til samfunnet fra de vitenskapelig ansatte. To millioner kroner er tildelt instituttene basert på registrert formidlingsvirksomhet i 2010.

– Vi er stolte over at formidling til allmennheten og brukerne nå gir økonomisk uttelling i vårt interne finansieringssystem. Med dette tiltaket vil vi oppmuntre våre vitenskapelig ansatte til å formidle sine forskningsresultater og å ta del i fag- og samfunnsdebatten, sier strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes ved UiS.

Myndighetene premierer forsknings- og undervisningsaktivitet ved universiteter og høgskoler gjennom det resultatbaserte finansieringssystemet. Dette gjenspeiles i institusjonenes interne finansieringssystem. Nå gir også universitetenes tredje kjerneoppgave, formidling, økonomisk uttelling ved UiS. Det er kun UiA som har et slikt system fra før.

Fordelingsmodellen for resultatbasert formidling ved UiS har vært ute til høring internt i organisasjonen og Sentralt forskningsutvalg ved UiS har tilrådd innføringen av modellen.

Det er en rekke registrerte formidlingsaktiviteter som belønnes. Blant disse er kronikker, intervjuer i mediene, produksjon av fag- og lærebøker, foredrag, konserter og debattinnlegg i tidsskrifter.

Økt formidlingsaktivitet
Tall fra dokumentasjonsbasen viser at UiS økte sin formidlingsvirksomhet med 45 prosent fra 2009 til 2010. Selnes tror de økte registreringene har sammenheng med at det var kjent internt at et belønningssystem ville bli innført i år basert på formidlingsaktiviteter i 2010.

– Likevel er det nok fortsatt en underrapportering av formidlingsvirksomhet, som det var før innføringen av premiering for vitenskapelig publisering. Vi vil evaluere systemet i løpet av året og vurdere eventuelle nye kategorier av formidlingstiltak som skal belønnes, blant annet på grunn av overgang til ny dokumentasjonsbase i sektoren for denne type virksomhet, sier Selnes.

Tidligere denne måneden gikk alle norske universiteter og høgskoler, samt institutt- og helsesektoren over til å registrere forsknings- og formidlingsvirksomheten i en felles nasjonal dokumentasjonsbase ved navn Cristin.